Minister ind i sag om forsvunden klit

Grundejer i Gl. Skagen gravede klit væk for at sikre havudsigten - med kommunens velsignelse

GL. SKAGEN: Klitlandskabet langs den danske vestkyst er enestående og bevaringsværdigt. Men i Gl. Skagen fjernede en grundejer i sidste uge en stor del af den yderste klit mod havet for at skaffe havudsigt til sine byggegrunde. En kendsgerning, der fik det halve Skagen til at råbe højt af forfærdelse. Blandt andet har Danmarks Naturfredningsforening været på banen med det synspunkt, at indgrebet bryder klitlinjen og skamferer et enestående landskab. Men grundejeren har intet forkert gjort. Han havde nemlig fået kommunens velsignelse til at fjerne klitten. Og også kommunen har angiveligt handlet i overensstemmelse med gældende lovgivning. - Men så er det loven, der er noget galt med, mener Enhedslistens miljøordfører Per Clausen, der nu går ind i sagen. Kræver skærpede regler Det sker med et spørgsmål til miljøminister Connie Hedegaard (C). - Den fjernede klit ved Skagen kan ikke reddes, men jeg mener, at reglerne bør skærpes, så vi ikke igen skal tvinges til at acceptere en sådan ødelæggelse af naturen. Det skal ikke være muligt at fjerne en klit for at skaffe havudsigt til en husejer. Hensynet til naturen og fællesskabet bør prioriteres højere end det individuelle ønske om havudsigt, siger Per Clausen. Han har derfor stillet ministeren dette spørgsmål: ”Vil ministeren tage initiativ til at skærpe reglerne, sådan at det i fremtiden bliver forhindret, at der kan graves en klit væk for at sikre havudsigt, som det netop er sket i Gl. Skagen”.