Minister: Interneret dansker har ingen afhøringsrettighed

KØBENHAVN:Det var ingen overtrædelse af hverken folkeret eller retsplejelov, da medarbejdere fra Politiets Efterretningstjeneste i foråret afhørte den danske statsborger, der sidder interneret på Guantanamo-basen på Cuba. Danskeren er nemlig hverken krigsfange eller sigtet i en straffesag - og derfor har han ingen rettigheder overhovedet i forbindelse med en afhøring. Det skriver udenrigsminister Per Stig Møller (K) i et svar til Line Barfod fra Enhedslisten. I svaret understreger han, at de internerede på basen blev pågrebet under kamphandlinger i forbindelse med krigen mod terror. "De er derfor utvivlsomt krigsdeltagere og i en vis forstand krigsfanger. De har i denne egenskab ingen ret til advokatbistand", lyder det. Men fordi der er tale om en krig mod terrorisme, er de alligevel ikke helt rigtige krigsfanger, argumenterer udenrigsministeren. Derfor er de heller ikke sikret af Genève-konventionen, der netop skal beskytte krigsfanger. "Et effektiv forsvar mod terrorismen og en effektiv forebyggelse kræver, at Danmark og andre demokratiske retssamfund foretager en omfattende indsamling af efterretningsoplysninger, også gennem afhøringer af de tilbageholdte på Guantanamo. Hvis de tilbageholdte havde status som krigsfanger i henhold til 3. Genève-konvention, ville de kun være forpligtede til at oplyse navn, nummer og rang", skriver udenrigsministeren. Han lægger op til, at det internationale samfund på et tidspunkt må formulere nogle nye folkeretlige regler, som tilfangetagne terror-mistænkte kan være omfattet af. Om netop den danske fange oplyser han, at "Udenrigsministeriet søger at fremme en amerikansk stillingtagen til, om der vil blive rejst sigtelse mod den tilbageholdte. Hvornår dette vil ske - og om det vil ske - er uvist. Det er muligt, at der slet ikke bliver indledt retsforfølgning mod de tilbageholdte, men at de amerikanske myndigheder fortsat vil tilbageholde de pågældende. De tilbageholdte må så påregne at blive siddende, så længe krigen varer", skriver Per Stig Møller - der dog tilføjer, at nogle måske kan sættes på fri fod før "hvis resultaterne af efterforskningen af deres sag tilsiger dette". /ritzau/