Minister inviterer kommuner til at huse naturparker

KØBENHAVN:En lang række kommuner rundt i landet er af miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) netop blevet bedt om at tage snarlig stilling til, om de er interesseret i at blive en del af en kommende national naturpark. I et brev til kommunerne lægger miljøministeren op til to-tre pilotprojekter som grundlag for etablering af nye danske naturparker. Det er ministerens opfølgning på en af de vigtigste anbefalinger fra det såkaldte Wilhjelmudvalg sidste år. Udvalget med repræsentanter fra både land- og skovbrug og de grønne organisationer præsenterede i august 2001 en plan for den fremtidige beskyttelse af natur og biologisk mangfoldighed. Et af forslagene var at etablere seks store nationale naturområder, hvis kerneområder ejes af staten, fonde eller selskaber. Ifølge forslaget skal landbrugsdriften på disse arealer med tiden og ad frivillighedens vej gøres mere ekstensiv. Områderne er: Hedelandskaber i Thy, Lille Vildmose-området, Mols Bjerge og Helgenæs, Gribskov-Esrum Sø, Høje Møn med Møns Klint samt Det Sydfynske Øhav. Miljøministeren lægger i sin henvendelse til kommunerne megen vægt på den lokale opbakning til pilotprojekterne, der skal afprøve forskellige modeller for et lokalt forankret samarbejde om etablering af en national naturpark. - Vi skal bygge på frivillighed. Hvis der er en væsentlig lokal modstand mod gennemførelse af et nationalt naturområde, har jeg intet ønske om at igangsætte pilotprojektet, skriver ministeren til borgmestrene. Han beder i første omgang om en tilkendegivelse af kommunens interesse for at være med - herunder deltage økonomisk. Samtidig lover han dog, at også Miljøministeriet vil bidrage arbejdsmæssigt og økonomisk til de to-tre pilotprojekter, som der lægges op til at sætte i gang i starten af det nye år. I Danmarks Naturfredningsforening er præsident Poul Henrik Harritz glad for udspillet. Ministeren skriver direkte, at nye naturparker ikke blot vil gavne naturen men også skabe udviklingsmuligheder i lokalområdet. Det er da meget positivt og en god vej til at få genskabt mere natur, siger Harritz. Han advarer dog mod at lade det lokale initiativ styre projektet for meget. - Det er vigtigt at fastholde, at det er staten og ministeren, der bestemmer, hvor naturparkerne skal ligge og ikke en tilfældig lokal ellevild borgmester, der lige synes, han vil have Danmarks første nationalpark. /ritzau/