Handicappede

Minister inviteret til Brønderslev

Udgifterne i Brønderslev Kommune til en gruppe svage borgere bliver så store i 2009, at det går hårdt ud over en række områder som skoler, institutioner med mere.

Brønderslevs borgmester, Mikael Klitgaard (V) mener, at følgerne er så kraftige, at han nu på vegne af økonomiudvalget inviterer velfærdsminister Karen Jespersen (V) til at besøge Brønderslev Kommune. - Så kan ministeren ved selvsyn se og høre, hvordan det står til, siger Mikael Klitgaard. Socialudvalget og økonomiudvalget har flere gange påpeget, at udgifterne til specielt udsatte børn og unge belaster kommunens økonomi hårdt. - Vi vil gerne fortælle ministeren om kommunens virkelighed, siger Mikael Klitgaard til NORDJYSKE Stiftstidende. Mikael Klitgaard mener, at problemet ikke kun er et Brønderslev-fænomen, men er landsdækkende og opfordrer derfor også Kommunernes Landsforening til at gå ind i sagen: - De 650 mio. kr., der var en del af KL-aftalen med regeringen rækker ikke langt. Kommunernes udgifter stiger meget mere i 2009. For Brønderslev Kommune stiger udgifterne til specialområder i 2009 med 23,6 mio. kr. - Velfærdsministeren har jo flere gange understreget, at kommunerne ikke må svigte f.eks. udsatte børn og unge, siger Mikael Klitgaard. Ifølge økonomiudvalgets beregninger er Brønderslev Kommunes stigning i udgifterne i 2009 på 1,7 procent - på grund af specialområder som hjælp til udsatte børn og unge, til handicappede og inden for socialpsykiatrien. - Stigningen på de 23,6 mio. kr. sætter kommunen i et svært dilemma, siger Mikael Klitgård til NORDJYSKE Stiftstidende. - Vi skal selvfølgelig tage hensyn til den enkelte borgere med behov for specialhjælp, men vi skal også tænke på kommunens økonomiske situation. - Vi bruger i Brønderslev de penge, der er nødvendigt for at hjælpe svage borgere. Men problemet er, at det har vi ikke råd til i ret mange år. Mikael Klitgaard understreger, at kommunes serviceniveau i forvejen ikke er for højt. Ifølge Mikael Klitgaard er Brønderslev Kommune gået ind i et projekt i samarbejde med Velfærdsministeriet og andre nordjyske kommuner Dette samarbejde går ud på, at der skal være bedre mulighed for at styre udgifterne. Det er Mikael Klitgaards holdning, at det kan få stor betydning, at der sættes ind over for børn og unge så tidligt som muligt. Men det kræver flere penge.