Lokalpolitik

Minister kalder Aalborgs ældrerengøring ulovlig

Aalborg-rådmand overrasket over partifællens udmeldinger

AALBORG:Ældrerådmand i Aalborg Kommune, den konservative Anni Kjeldgaard, forventer snarest at få en direkte henvendelse fra socialminister Henriette Kjær, efter at den konservative minister i DR TV-Avisen i aftes betegnede Aalborg Kommunes brug af bistandsklienter i ældrerengøringen som ulovlig og konkurrenceforvridende. De seneste uger er krtikken haglet ned over Aalborg Kommune, som beskyldes for unfair konkurrence over for private virksomheder, fordi kommunen bruger bistandsklienter i rengøringen, og dermed kan holde timepriserne nede i et leje, hvor de private må opgive at være med. Ifølge indberettede tal fra landets kommuner har Aalborg med 170 kroner således den suverænt laveste timepris på ældrerengøring. Som tidligere omtalt i NORDJYSKE har serviceerhvervenes organisation HTS, som landets store rengøringsfirmaer er medlem af, udarbejdet en klage over Aalborg Kommune, og den ventes at blive sendt til Konkurrencerådet i denne uge. - Jeg er overrasket over, at ministeren kalder vores ordning ulovlig og konkurrenceforvridende. I hvert fald har vi forsøgt at rette os efter reglerne, som ikke blot vores, men eksempelvis også embedsmænd i Kommunernes Landsforening har forstået dem, siger Anni Kjeldgaard. Den konservative rådmand har har ikke den store lyst til at diskutere problematikken i pressen med sin partifælle og socialminister, men håber på en hurtig direkte henvendelse fra ministeriet. - Det er klart, at hvis man fra ministeriets side mener, at det, vi gør, er forkert og konkurrenceforvridende, så må vi rette ind efter det, siger Anni Kjeldgaard. Som konservativ politiker er hun ikke interesseret i at byde private virksomheder unfair konkurrence, men det mener hun heller ikke er tilfældet. - Der er tale om, at vi tager op mod 100 bistandsklienter ind i rengøringsordningen. De indgår ikke i den almindelige ældrerengøring, men fortrinsvis i en speciel ordning, hvor vi tilbyder vore ældre muligheden for at søge syv timers ekstra rengøring årligt, forklarer Anni Kjeldgaard. Hun tilføjer, at hvis ikke prisen på det særlige rengøringstilbud, som Aalborg Kommune har valgt at give de ældre, blev indregnet i den samlede gennemsnitlige timepris, ville Aalborg ikke have den lave rengøringspris, som de private firmaer er blevet fortørnet over. - Når man har 5000-6000 bistandsklienter i en kommune, har man også en forpligtelse til at aktivere dem på en meningsfyldt måde, som måske ligefrem kan give dem nyt mod på uddannelse og job. Det må Henriette Kjær som socialminister også have blik for, og det er såmænd bare det, som vi har forsøgt at gøre indenfor reglerne, som vi har opfattet dem, siger Anni Kjeldgaard.