Incest

Minister: Lyt til 13-årigs nødråb

Eva Kjer Hansen (V) kan ikke forestille sig, at Farsø kræver pige i samvær med incestdømt far

- Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor myndighederne beslutter, at et barn mod dets vilje skal have samvær med sin biologiske far, hvis han er dømt for incest mod barnet. Dette vink med en vognstang fra socialminister Eva Kjer Hansen (V) rammer nu Farsø Kommune, hvor en 13-årig piges nødråb til ministeren har vakt opsigt, fordi pigen føler, at hun vil blive tvunget til samværet. Og fordi hun inderligt ønsker at komme tilbage til den plejefamilie på Løgstør-egnen, hvorfra hun for nylig er blevet flyttet til en børneinstitution i Østhimmerland. Eva Kjer Hansen tager også kraftigt afstand fra byrådsmedlem Carlo Nielsen (upol.), der har sået tvivl om rettens afgørelse i incestsagen mod pigens 44-årige far, som i 2002 blev idømt to års fængsel for overgrebene. Carlo Nielsen er medlem af Farsøs børne- og ungdomsudvalg, som på tirsdag skal tage stilling til, om den 13-årige pige skal pålægges samvær med sin biologiske far: - Jeg er chokeret over, at et medlem af udvalget umiddelbart før det afgørende møde om pigen på den måde rejser tvivl om rettens afgørelse, der jo indgår i sagens akter. Så jeg vil opfordre udvalget til at genoverveje, hvilke medlemmer, der kan have sæde i børne- og ungdomsudvalget, erklærer Eva Kjer Hansen. Men trods voldsomt pres fra socialministeren og en række andre agter det 80-årige medlem af Farsø byråd, Carlo Nielsen, ikke at vige pladsen i børne- og ungdomsudvalget: - Selvfølgelig går jeg ikke frivilligt. Fordi jeg har udtrykt skepsis om rettens afgørelse og ikke kan frigøre mig for tanken om, at der måske er begået justitsmord, ændrer det ikke ved, at jeg i udvalget vil respektere sagens akter - inklusiv incestdommen over pigens far, fastslår Carlo Nielsen, der i går ramtes af en sand byge af markante opfordringer om at trække sig fra udvalget. - Jeg har det skidt med, at Carlo Nielsen sår tvivl om rettens afgørelse i incestsagen. Han vil gøre sig selv og kommunen en stor tjeneste ved at erklære sig inhabil og trække sig fra børne- og ungdomudvalget, siger borgmester H. O. A. Kjeldsen, der også kraftigt opfordrer sin byrådskollega til at trække sine udtalelser om rettens mulige justitsmord på den incestdømte mand tilbage. Men det preller af på Carlo Nielsen: - Personligt kan jeg ikke frigøre mig for tanken om, at retten måske har begået justitsmord. Undersøgelser viser, at det indimellem forekommer i incestsager. Og jeg har konstateret, at en central sagsbehandler i sagen mod den 13-åriges far spillede en afgørende rolle i en anden sag fra retten i Nibe - en sag hvor en yngre mand blev dømt for incest, men senere frikendt i landsretten. Så muligheden for, at sagsbehandleren også kunne have taget fejl i den sag, er til stede.