Socialpolitik

Minister må stramme op

Socialminister Karen Hækkerup må sørge for, at de allersvageste børn og unge får den omsorg og støtte, de har krav på, og at pengene ikke ryger i de forkerte lommer.

"Operation X" på TV 2 har i to udsendelser (21.11. og 28.11.) under fællestitlen "De sociale plattenslagere" sat fokus på dyre enkeltmandsprojekter på det sociale område. Udsendelserne synes at vise, at der er nogle kommuner, der desværre ikke udviser det, man kan kalde "rettidig omsorg" overfor deres børn og unge. Kommunerne udbetaler ifølge udsendelserne mange millioner af kroner til meget dyre projekter, men i en række tilfælde betyder et mangelfuldt tilsyn og en mangelfuld budgetopfølgning, at pengene tilsyneladende ikke kommer de udsatte børn og unge til gode. Udsendelserne synes dermed også at vise, at der er nogle kommuner, der ikke har så knappe ressourcer, som man ellers får indtryk af i samfundsdebatten. FADD må på det kraftigste opfordre socialminister Karen Hækkerup til at følge op på udsendelsen med et brev til landets kommuner, sådan som hun også selv sagde i udsendelsen (28.11.). Og brevet må i utvetydige vendinger opfordre kommunerne til at få styr på deres personrettede tilsyn med borgerne, (herunder f.eks. de halvårlige børnesamtaler) og på opfølgningen af budgetter, så de allersvageste borgere får det, som de har krav på. Vi opfordrer samtidig socialminister Karen Hækkerup til at kigge kritisk på hele konstruktionen omkring langvarige enkeltmandsprojekter for børn og unge - ud fra en fagligsynsvinkel. Der er efter FADD's mening ingen dokumentation for det fagligt og pædagogisk fornuftige i disse projekter, når de kører over længere tid.