Minister: Miljøskibe skal ikke flyttes

KØBENHAVN:Forsvarsminister Søren Gade vil ikke flytte et af de fire miljøskibe til Nordjylland selvom området er et af steder, hvor der oftest er oleiforurening. Det fremgår af et skriftlig svar som folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), valgt i Frederikshavn stillede for over et år siden. Forsvarministeren skriver blandt andet, at det nuværende beredskab i farvandene omkring Vendsyssel kan bruge de fire dedikerede miljøskibe med base i København og Korsør. Men samtidig kan man anvende de fartøjer og det udstyr, der allerede findes i Vendsyssel. Det drejer sig i følge Søren Gade om to af søværnets Standardflex-300 skibe, der er udrustede med miljøcontainere, som indehol-der flydespærringer. -Disse enheder indgår på skift i farvandsovervågningen, heraf halvdelen af tiden under kontrol af Kattegats Marinedistrikt. Man kan også tilkalde stationsfartøjet ved Flådestation Frederikshavn, hvis der er en forurening tæt på. Det kan anvendes til bugsering, samt udlægning og positionering af flyde-spærringer. Endvidere er der placeret miljøudstyr og bekæmpelsesmateriel på Søværnets Materielkommandos lagre i Frederikshavn. Forsvarsministeren tilføjer, at Marinehjemmeværnet i Skagen i 2007 få tildelt et fartøj af 900-klassen. - Dette skal først og fremmest ses i lyset af 900-klassens forbedrede evne til forureningsbekæmpelse til søs. Fartøjet vil bl.a. blive udrustet med egentlige kystflydespær-ringer, der placeres på havnen tæt på fartøjet. De nævnte fartøjer vil ved en eventuel forurening i følge Søren Gade kunne yde en vigtig første indsats, indtil de egentlige miljøskibe ankommer. Fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland kan der endvidere rekvireres assistance i tilfælde af en olieforurening. Beredskabsstyrelsen kan assistere med kyst-flydespærringer og andet materiel til forureningsbekæmpelse. - Lad mig endvidere oplyse, at der gennem årene er udviklet en række konventioner og aftaler, der skal sikre gensidig bistand fra nabolandene, herunder informationsudveksling m.v. i tilfælde af alvorlige havforureninger eller trusler om samme, skriver Søren Gade. Han forklarer, at en af disse aftaler, Københavnsaftalen, indeholder bl.a. en aftale om regionalt samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge dækkende Skagerrak. I regi af aftalen afholdes der øvelser, hvor landene træner gensidig assi-stance. Den næste øvelse er planlagt til at foregå i farvandet ud for Frederikshavn i 2. kvartal 2005. I lighed med tidligere øvelser af denne art vil der blive inviteret repræsentanter fra det kommunale beredskab til øvelsen. Så selvom Søren Gade ikke er indstillet på at flytte miljøkibet så understreger han. - Jeg følger nøje udviklingen af den maritime trafik gennem de danske farvande, herunder hvorvidt der kan træffes bedre forholdsregler for at undgå ulykker samt udvikle beredskabet.