EMNER

Minister: Nej til skattefri zone

Besnærende, men vanskeligt at realisere. Sådan betragter videnskabsminister Helge Sander (V) et forslag fra it-konsulent Lars Kalsen, Pandrup, om at oprette en skattefri zone for højteknologiske virksomheder i Nordjylland.

Lars Kalsen kom med forslaget i et debatindlæg i NORDJYSKE Stiftstidende for et par uger siden. Foruden Helge Sander var det stilet til beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V), men det er altså kun førstnævnte, der har reageret. I debatindlægget tog Lars Kalsen udgangspunkt i de mange nordjyske fyyringer af ansatte hos Flextronics, Martin Gruppen, Danish Crown osv. osv. og argumenterede for, at Nordjylland er et udkantsområde, hvor der er brug for stærke initiativer til at styrke beskæftigelsen, især inden for højteknologi som it, mobiltelefoni, nanoteknologi og lignende: - En idé til at tiltrække de nødvendige investeringer vil være, at nyoprettede selskaber fik skaffefrihed i 10 år. Det vil selvfølgelig kræve omtanke at lave en sådan løsning, så den ikke kommer til virke konkurrenceforvridende, men det må kunne lade sig gøre, fremhævede Lars Kalsen og nævnte, at en lignende skattefrihed for højteknologiske firmaer for år tilbage blev gennemført i Sydfrankrig. Men det er netop problemerne med konkurrecevilkårene, som får Helge Sander til at afvise forslaget: - Idéen om Nordjylland som skattefri zone for højteknologisk produktion lyder besnærende, men er imidlertid vanskelig at realisere uden at bryde med reglerne og principperne om lige konkurrencevilkår for alle, skriver han i sit svar til Lars Kalsen. I det hele taget konkluderer Helge Sander, at der desværre ikke findes nemme løsninger eller genveje til målet, men at både han selv og hele regeringen deler bekymringen over den aktuelle udvikling i Nordjylland. - Derfor sætter regeringen nu ind med en bred front af tiltag, som kan bidrage til at fremme beskæftigelsessituationen. Blandt andet har beskæftigelsesministeren afsat en økonomisk reserve, hvis der er behov for yderligere midler til at gennemføre den nødvendige indsats overfor de nyledige i Nordjylland. - Men der skal samtidig et langt sejt træk til, for at skabe de nye videntunge arbejdspladser, som Nordjylland skal leve af i fremtiden. Fremover må produktionen basere sig på unikke kompetencer og viden, som ikke uden videre kan kopieres andre steder, hvor lønninger og omkostninger er langt lavere. - Forskning, uddannelse og innovation er derfor afgørende drivkræfter for den fremtidige vækst og beskæftigelse. Derfor satser regeringen massivt på disse områder, skriver Helge Sander og nævner blandt andet en særlig højteknologisk fond, som skal investere inden for blandt andet bio-, nano- og informations- og kommunikationsteknologi: - Nordjylland har stærke kompetencer inden for disse områder, og jeg er derfor sikker på, at regionen vil få gavn af satsningerne. - Derudover har jeg i samspilshandlingplanen fra september 2003 blandt andet afsat 275 mio. kr. på landsplan til at understøtte samspillet mellem erhvervsliv og fx universiteter. - Jeg er overbevist om, at Nordjylland vil høste frugterne af regeringens langsigtede satsning på forskning og innovation. Men det kræver som sagt et langt sejt træk at omstille sig til videnbaseret produktion. Men med det høje omkostningsniveau vi har her i landet, kan vi kun konkurrere på viden. Heldigvis har vi et godt udgangspunkt: Vi har en dygtig arbejdsstyrke og en forskning i verdensklasse – både i Danmark som helhed og i Nordjylland, fastslår Helge Sander.