Minister og fiskeri i krisemøde

Dansk fiskeri på forliskurs - ministeren og erhvervet overvejer redningsplanerne

KØBENHAVN:Mens økonomisk forlis truer dansk fiskeri, mødes erhvervets top i dag med fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) til krisemøde. Der tegner sig ikke på forhånd nogen redningsplan, men fra Danmarks Fiskeriforenings side er det ønsket, at mødet, hvor hele hovedbestyrelsen er med, skal være en ”brainstorm” med åben diskussion om alle erhvervets problemer. Det er den elendige økonomi. I første halvår faldt bruttoindtjeningen med 31 pct. i forhold til samme periode i fjor, et fald på 624 mio. kr. Det er indskrænkede fiskemuligheder. Konsumfiskeriet faldt i første halvår med 46 pct. - og samtidig faldt prisen med fem pct. i gennemsnit. Industrifiskeriet faldt 55 pct., især fordi den vigitge tobis svigtede. Og det er kravene om langsigtet tilpasning. Fra EU-Kommissionen ligger forslaget til en genopretningsplan for torsken, som kan komme til at gribe dybt ind i den danske fiskeflåde. Forslaget er teknisk kompliceret, og en arbejdsgruppe med repræsentanter for ministeriet og Danmarks Fiskeriforening analyserer i øjeblikket på oplægget forud for den videre behandling i EU i september. Det synes dog at ligge fast, at de danske fiskere, trods deres modstand, fortsat kommer til at leve med et system, der regulerer såvel med havdage som med kvoter. Men forslaget lægger samtidig op til national forvaltning af havdagene. Det står samtidig klart, at der ikke røres ved kvotesystemet, selvom det fra fiskeriet har været fremført, at kombinationen af havdage og kvoter er svært foreneligt. Kvotesystemet er den grundpræmis, som sikrer at de lande, som nu har et fiskeri i Nordsøen, bevarer deres historiske andel af den samlede kvote - den relative stabilitet. Der ventes ikke truffet håndfaste konklusioner eller beslutninger på mødet i dag. Mariann Fischer Boel har dog tidliger bebudet, at hun på mødet vil foreslå en ny ophugningsrunde på 70 mio. kr. En dybere kulegravning af fiskeriets fremtid sker i tre temagrupper, som ministeriet netop har nedsat. De skal inden Folketingets åbning i oktober komme med deres bud på følgende områder: Bedre fiskeriforvaltning, sektorens strukturudvikling og den biologiske rådgivning. I grupperne sidder repræsentanter for bl.a. Danmarks Fiskeriforening, SiD, fiskeindustrien, miljøet (Verdensnaturfonden) og den biologiske rådgivning. Til Vendsyssel Et førstehåndsindtryk af fiskeriet og kystsamfundenes situation vil ministeren få under en lille rundtur i Vendsyssel de kommende dage. Søndag aften indleder hun besøget på Læsø, hvor hun også skal mødes med repræsentanter for landbruget og øens øvrige erhvervsliv, mandag aften når hun Skagen, og tirsdag besøger hun Hirtshals og møder repræsentanter for kommunen, erhvervsrådet, fiskeriet, den fiskeafhængige industri og besøger byens selvstændige mejeri.