EMNER

Minister ophæver stop for adoption fra Indien

Danske familier kan igen adoptere børn fra Indien. Efter anbefaling fra Familiestyrelsen har familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) besluttet at ophæve det midlertidige stop for adoptioner, som blev indført i juni. Stoppet blev indført på baggrund af en sag, hvor en indisk far til DR oplyste, at han var blevet ¿franarret¿ sine børn. Børn, som efterfølgende var blevet bortadopteret til Danmark. Der blev ved samme lejlighed rejst mistanke om uretmæssige, økonomiske transaktioner mellem AC Børnehjælp og deres indiske samarbejdspartner. Familiestyrelsen har nu undersøgt den konkrete adoption og konkluderer, at den blev behandlet korrekt i både Indien og Danmark, og at faderen med vidner havde givet samtykke på sit eget sprog til bortadoption. Styrelsen har samtidig undersøgt alle andre aktuelle sager fra Indien og fundet, at adoptionsproceduren i alle tilfælde var overholdt. Eksperter har samtidig kritiseret, at adoptivfamilierne skal betale penge for at adoptere børnene. Så længe det er tilfældet, er der risiko for fusk, lyder det. En foreløbig revisionsundersøgelse af pengestrømmene fra adoptionsformidlere i Danmark til modtagere i Indien kan imidlertid ikke fastslå, at adoption sker med økonomisk vinding for øje. Alligevel har Carina Christensen nu bedt Familiestyrelsen om et forslag til, hvordan man kan skabe større gennemsigtighed i de formidlende organisationers arbejde og økonomi - både hvad angår direkte betalinger, donationer, driftstilskud og almindeligt børnehjælpsarbejde, som de udfører i de lande, som vi modtager børn fra. /ritzau/