Lokalpolitik

Minister overumpler kritiske borgmestre

Fiskerikommunernes borgmestre afslår møde med tre dages varsel

HIRTSHALS:Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) har overrumplet borgmestrene i de kriseramte nord- og vestjyske fiskerikommuner. Hun reagerede prompte på det fælles "nødråb" fra et møde i Hirtshals mandag og indkaldte alle ni borgmestre til møde allerede fredag. Men mødet kommer ikke i stand nu. Aktionens initiativtager, borgmester Knud Størup, Hirtshals, mener, at fristen er for kort. - Jeg er dybt forbavset. Jeg troede, at det handlede om en hastesag, siger Mariann Fischer Boel. Knud Størup mener, at et møde med så kort varsel vil være uden værdi. - Nok skal det gå stærkt, men det skal forberedes ordentligt. Fiskeriets krise rammer ikke ikke alene de ni nord- og vestjyske kommuner, men alle fiskeriafhængige kommuner i Danmark. Vi er i færd med at skabe kontakt til kommunerne på øerne, og det vil være utilstedeligt, hvis vi i den situation mødtes med ministeren udenom dem, siger Knud Størup. - For det andet: Vores krav om ordentlige vilkår for fiskeriet var rettet til hele Folketinget og hele regeringen. Jeg tvivler på, at de kan nå at tage stilling, så et møde med ministeren fredag kan få reelt indhold. Det er positivt, at ministeren tager vores henvendelse alvorligt, men jeg synes tidspunktet vil være overilet, siger han. Forståelse - Jeg forstår det ganske enkelt ikke, siger Mariann Fischer Boel, der understreger, at det er hende, der som minister, er den ansvarlige på området. Hun mener i øvrigt, at hun i forvejen har en ganske god dialog med fiskeriet og fiskerikommunerne. - Jeg har været i de fleste af de ni kommuner og har stor forståelse for, at der kan være frustration i erhvervet. Men hvis kravet om ordentlige arbejdsvilkår er ensbetydende med flere fisk, kan jeg ikke skaffe det. Og hvis det betyder, at fiskerikontrollen skal sætte kikkerten for det blinde øje, er man galt afmarcheret, fastslår hun. Fiskerne mener, at kontrollen er skærpet markant i efterårets løb. - Det er ikke korrekt. Men det er blandt andet kontrollens opgave at forhindre planlagte ulovligheder, og det betyder, at man har sat fokus på nogle enkelte fartøjer, siger hun. Mariann Fischer Boel peger i øvrigt på, at de tre arbejdsgrupper, som hun nedsatte tidligere på året til at finde veje frem for fiskeriet, i løbet af 14 dage vil afslutte deres arbejde i løbet af to uger. - Så håber jeg, at vi kan får et grundlag for en politisk diskussion om , hvad vi skal gøre, siger hun. Der hersker en polemisk tone mellem minister og borgmestre. I udtalelsen fra borgmestermødet mandag hedder det: "Vi kræver ikke økonomisk kompensation! Vi kræver ikke støtte eller udsættelse af bidrag! Nej tak. Men vi kræver, at vort fiskerierhverv har ordentlige arbejdsvilkår." - Betyder det, at de 250 mio. kr., jeg ekstraordinært har sat af til hjælp for fiskeriet, kan jeg bruge andre steder?, spørger Mariann Fischer Boel. - Budskabet er, at fiskerikommunerne ikke har brug for socialhjælp, men for vilkår, så fiskeriet faktisk kan udøves og erhvervet selv tjene sine penge, fastslår Knud Størup.