EMNER

Minister overvejer nødspor

Men belægningen kan ikke uden videre bære almindelig trafik

KØBENHAVN:Nødsporet på motorvejen umiddelbart nord for Limfjordstunnelen kan ikke uden videre inddrages som et ekstra spor til den nordgående trafik. Men transportminister Lars Barfoed (K) er parat til at overveje, om nødsporet skal have et lag ekstra asfalt, så det kan bruges af almindelige trafikanter, når udrykningskøretøjer ikke har brug for det. Samtidig indgår det i de aktuelle forhandlinger om en ny trafikaftale, om der mere permanent kan etableres et tredje spor på stedet. Det sagde Lars Barfoed i går i Folketingets spørgetid. Her efterlyste nordjyske Bjarne Laustsen ministerens holdning til tre emner: En tredje Limfjordsforbindelse, en afhjælpning af trængselsproblemerne på lidt kortere sigt ved at udvide antallet af nordgående kørebaner nord for Limfjordstunnelen og endelig en her-og-nu-løsning ved i perioder at inddrage nødsporet som tredje kørebane på strækningen fra tunnelen og nordpå til afkørslen ved Forbindelsesvejen. Akutte trængselsproblemer Lars Barfoed sagde, at regeringen vedkender sig, at der er akutte trængselsproblemer ved Limfjordstunnelen. Det er derfor, regeringen i sit udspil til trafikaftale lægger op til at lade Nordjylland være forsøgsområde for intelligente transportsystemer, så den maksimale hastighed, antallet af kørebaner og andet løbende reguleres på den måde, der sikrer, at kapaciteten udnyttes bedst. - Vi har jo for nogle år siden udvidet kapaciteten syd for Limfjordstunnelen. Vi skal se også at få udvidet kapaciteten nord for tunnelen, sagde Lars Barfoed i folketingssalen (og hentydede formentlig til det ekstra spor nord for tunnelen, men i sydgående retning). Bjarne Laustsen udtrykte sin undren over, at man ikke straks tager nødsporet i brug. - Dette er jo en enkel og lavbureaukratisk løsning. Hvis der er en vilje, er der en vej, sagde han. Kræver flertal Lars Barfoed fastholdt imidlertid, at selv dette vil kræve en bevilling. - En minister kan ikke bare bruge penge. Der skal en bevilling til, og den kræver et flertal i Folketinget, sagde transportministeren. Samtidig slog han fast, at nødsporet ikke er udstyret med en belægning, der gør det muligt uden videre at bruge det til almindelig trafik. - En forudsætning er også, at vi får forhandlet med beredskabet, så løsningen sikrer, at når udrykningskøretøjer har brug for nødsporet, ledes andre trafikanter væk fra det, sagde Lars Barfoed.