Natur

Minister på kanten

Miljøminister Hans Chr. Schmidt mødes med Mårup Kirkes Venner

MÅRUP:- Jeg vil gerne se Mårup Kirke og mødes med jer på stedet 2. juli. Nogenlunde sådan lød svaret fra miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) til Mårup Kirkes Venner, der i mange år har forsøgt at få en hvilken som helst miljøminister til at besøge den truede kirke. - Nu har vi en dato, fortæller foreningens formand, Tove Marguardsen, der sammen med sine over 500 medlemmer ser frem til besøget. - Vi forventer et tilsagn om at få kirkens inventar tilbage fra Skov- og Naturstyrelsen, så det kan genopstilles i kirken, uddyber formanden, der mener, at inventaret tilhører lokalbefolkningen. - Og det står bedre i Mårup Kirke end i en container et eller andet sted, siger Tove Marquardsen om dengang, kirken blev rømmet på grund af nedstyrtningsfare. Den fare er ifølge formanden overstået. Foreløbig. - Efter at kirken blev sikret med SIC Systemet, er erosionen af kysten nu bremset så meget, at kirken bliver stående de næste 25 år, lyder det med henvisning til skagboen Poul Jakobsens trykudlignings-system. Hans plastikrør på stranden blev i 1999 tilladt som et forsøg i et år og siden forlænget i tre. - Afstanden fra kirken til skrænten har siden 2001 været 21,3 meter, og kun behandlingen hos myndighederne kan forhindre Mårup Kirke i at blive stående i fremtiden, påpeger Tove Marquardsen. Hun forventer dog ingen problemer med at få tilladelsen til SIC metoden forlænget, når den udløber til november. - Resultaterne taler jo for sig selv. Endnu et formål har vennerne med ministerens besøg: Formidling om kirken og omgivelserne. - Vi vil gerne slå fast, at vi aldrig nogensinde har haft til hensigt at flytte kirken. Det har været fremme flere gange og er altså helt forkert. - Og det vil vi gerne fortælle ministeren, når han står foran kirken.