Minister på midten

Birthe Rønn Hornbech - ny integrationsminister.
 Carsten Lauridsen/Polfoto

Birthe Rønn Hornbech - ny integrationsminister. Carsten Lauridsen/Polfoto

{ Birthe Rønn Hornbech er kendt for at stå fast på sine principper, også selv om det af og til har betydet, at hun har stemt imod sin egen gruppe på Christiansborg. Det har givet hende personlig troværdighed, og den kan komme hende til gavn, når hun skal sikre bred opbakning til regeringens asylpolitik To gange har hun sagt nej til posten som kirkeminister. Men da hun fik integrationsministeriet med i pakken, kunne Birthe Rønn Hornbech (V) åbenbart ikke stå imod længere. Den 64-årige MF¿er havde ellers erklæret, at hun slet ikke skulle VÆRE minister. Hun ville hellere skabe debat fra sin stol i Folketingssalen, har hun sagt til Dagbladenes Bureau. Ikke desto mindre har udnævnelsen af Birthe Rønn Hornbech mødt anerkendelse fra flere politiske observatører, som vurderer, at hun er et godt bud på en person, som kan samle midten i dansk politik, når det drejer sig integrations- og asylpolitikken. Birthe Rønn Hornbech har aldrig lagt skjul på, at hun i sin grundholdning er bundliberal. Hun går ind for demokrati og for personlig frihed - det sidste naturligvis under ansvar - og så vogter hun over borgernes retssikkerhed. Hun er uddannet jurist og har været vicepolitimester ved Rigspolitiet i over 25 år, og det er på retspolitikken, hun især har market sig, ikke mindst, når hun har stemt eller talt imod sin egen gruppe i Folketinget - for eksempel i forbindelse med tamilsagen, særloven om Tvind, rockerloven og antiterrorpakken. - Jeg siger ikke noget for at blive populær, sagde Birthe Rønn Hornbech til Dagbladenes Bureau i forbindelse med udgivelsen af sin debatbog fra 2006, der havde titlen ¿Tale er guld¿. Den handlede om ytringsfrihed og var blandt andet kritisk over for Jyllands-Postens Muhammed-tegninger. - Guld er et ædelmetal, som man skal omgås varsomt, og det gælder også for ytringsfriheden og dialogen. (...) Ytringsfriheden er ikke nogen håneret. Jeg kan heller ikke lide, når specielt Dansk Folkeparti igen og igen kører på muslimer og deres organisationer. Hvis Birthe Rønn Hornbech i Muhammed-sagen er mere på linje med venstre- end højrefløjen på Christiansborg, så gælder det modsatte, når det drejer sig om asylpolitik. Hér har hun op til det netop overståede folketingsvalg lagt klar afstand til Socialdemokratiets nye udlændingeforslag, der gik ud på, at afviste asylsøgere skal have mulighed for at få bolig, arbejde og uddannelse i Danmark. Hun frygter, at en blødere linje over for afviste asylsøgere vil ende med at gå ud over de mennesker, som ER forfulgte - dels fordi sagsbehandlingstiderne vil vokse enormt, når mange flere vil søge asyl i Danmark, og dels fordi danskerne ender med for alvor at mistro asylpolitikken. - Reelle flygtninge mister sympati, fordi man i lokalsamfundene ikke aner, om de pågældende overhovedet er flygtninge, skriver Birthe Rønn Hornbech, som nu altså foruden posten som minister for flygtninge, indvandrere og integration også har accepteret at tage en tørn som kaptajn i den danske folkekirke. Som ung begyndte hun faktisk at læse til præst, og selv om hun skiftede Bibelen ud med de verdslige lovbøger, er hun en fast tilhænger af, at staten og kirken fortsat skal hænge sammen, så rummeligheden i folkekirken bevares. Hun er dog ikke missionær. Det er ingen facitliste for hende, at andre skal være kristne, understreger hun. Det vigtigste er, at man har et ståsted og kan tage hensyn til andre. - Men det er klart, at hvis man opfatter sig selv som højeste myndighed, giver det en større egoisme end den ydmyghed, man alt andet lige føler, når man ved, at der er en instans uden for én selv, siger Birthe Rønn Hornbech.