EMNER

Minister: Plads til nyt spor under bro

Den nybyggede bro lige nord for Limfjordstunnelen er konstrueret således, at det i givet fald er muligt at lave et tredje nordgående spor ind under den.

Den ny bro ved Borgmestersvinget - som her ses under opførelsen - er dimensioneret, så der kan laves tre spor ind under den, sagde transportminister Carina Christensen (K) i går i Folketinget.	 Arkivfoto

Den ny bro ved Borgmestersvinget - som her ses under opførelsen - er dimensioneret, så der kan laves tre spor ind under den, sagde transportminister Carina Christensen (K) i går i Folketinget. Arkivfoto

Det fastslog transportminister Carina Christensen (K) i går i Folketingets spørgetid. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) havde spurgt ministeren, om det ikke ærgrede hende, at broen efter sammenstyrtningen ikke var genopført med denne mulighed for øje. Men Carina Christensen var ikke spor ærgerlig: Tanken er nemlig, forklarede hun, at nødsporet i givet fald kan laves til nyt tredje spor. Hvis dét sker, kan der etableres nødspor længere østpå. Carina Christensen pointerede dog, at det bliver de kommende forhandlinger om fremtidige trafikinvesteringer i Danmark, der afgør, om antallet af kørebaner skal udvides nord for afkørslen mod Nørresundby. - Selv om ministeren ingen løfter gav, er jeg glad for, at den ny bro ikke udelukker et ekstra spor nordpå. For det betyder, at vi har mulighed for at forlænge den periode, hvor den nuværende tunnel kan klare kapaciteten, siger Bjarne Laustsen. Hans spørgsmål var samtidig et forsøg på at få ministeren til at forholde sig til linjeføringen for en tredje Limfjordsforbindelse, men det lykkedes ikke. Carina Christensen sagde, at regeringen ikke har taget stilling til, om en ny forbindelse skal gå vest eller øst om Aalborg. I maj besøger hun imidlertid Aalborg-området og får lejlighed til med egne øjne at besigtige de steder, hvor en ny forbindelse kan placeres.