Hospitaler

Minister: Region kom for sent på banen

- Forespørgsler om uddybning blev ikke besvaret, sagde minister

KØBENHAVN:Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) kritiserer nu åbent Region Nordjylland for at have sovet i timen. Trods opfordringer undlod regionen i tide at forsyne det såkaldte Erik Juhl-udvalg med supplerende informationer, der kunne tale for ikke at udbygge Sygehus Syd og i stedet at bygge et helt nyt sygehus i Aalborg Øst. Oplysningerne om blandt andet byggetiden og de trafikale gener ved en Sygehus Syd-løsning kom først, efter at udvalget havde anbefalet regeringen Sygehus Syd-løsningen. I Folketingets spørgetid sagde Jakob Axel Nielsen, at regionen "meget sent i processen" kom på banen med ønsket om at bygge nyt i Aalborg Øst. - Der siges fra regionen meget godt om en østløsning, men der dokumenteres simpelt hen bare meget lidt, også på forespørgsel. Og det er beklageligt, at der ikke kommer nogen dokumentation, også selv om det er på forespørgsel, sagde sundhedsministeren. Hen over hovedet på panel Det var en anden nordjysk MF, Flemming Møller Mortensen (S), der havde rejst spørgsmålet. Han undrede sig over ministerens beskrivelse af, at regionen først sent pegede på et nyt sygehus i Aalborg Øst. - Alle vi, der kender Region Nordjylland rigtig godt, må sige, at det er et enigt regionsråd, som har sagt, hvad deres ønske er, og de har argumenteret over for borgerne i forhold til den her proces, sagde Flemming Møller Mortensen, som undrede sig over, at dette var "gået fuldstændig hen over hovedet på Erik Juhl-udvalget". Socialdemokraten satte samtidig spørgsmålstegn ved, om udvalget har levet helt op til sin opgave om at arbejde "i tæt dialog med de enkelte regioner om de konkrete projekter og antagelserne heri". En ekstra chance Jakob Axel Nielsen fremhævede, at han var glad for, at Region Nordjylland - som den eneste - har fået mulighed for at udbygge sit materiale og alligevel komme med i første runde af regeringens sygehusinvesteringer. Kan regionen overbevise ekspertpanelet om gevinsterne ved at bygge i Aalborg Øst, "kan det være, at det allerede meddelte tilsagn kan konverteres til en anden løsning", sagde ministeren. Flemming Møller Mortensen varslede, at han vil følge forløbet tæt: - Det bliver spændende at se, om Erik Juhl er sat ind som en marionet, så han, hvis han beslutter sig for Aalborg Øst-løsningen, er regeringens gode ekspert, hvis råd regeringen følger, mens han, hvis ikke han anbefaler østløsningen, måske er syndebukken, som regeringen læner sig op ad.