Minister: Regler for vurdering af forskning skal efterses

Samfundsforskeres kritik gør indtryk, siger Helge Sander (V)

KØBENHAVN:Videnskabsminister Helge Sander (V) bad i går Forskningsstyrelsen om at vurdere, om der er behov for at justere reglerne for det arbejde, der udføres af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Det sker, efter at en række danske samfundsforskere har kritiseret udvalgene for at vurdere en bog af Bjørn Lomborg ud fra en "facitliste" for god videnskabelig skik, som efter deres mening ikke findes på det samfundsvidenskabelige område. - Det gør indtryk, at en række samfundsvidenskabelige forskere på baggrund af klagesagen vedrørende Bjørn Lomborgs bog har rejst en principiel debat om regelgrundlaget for udvalgenes arbejde, siger Helge Sander. Reglerne om udvalgene, der har til opgave at behandle klager over videnskabelig forskning, har eksisteret i fire år, og Helge Sander mener, at det på baggrund af Lomborg-sagen er naturligt at se på erfaringerne med udvalgene i lyset af den principielle diskussion om videnskabelig metode og praksis inden for de forskellige videnskabelige områder, som sagen har givet anledning til. De kritiske samfundsforskere sendte i weekenden et åbent brev til UVVU's samfundsvidenskabelige medlemmer, hvori de kræver at få at vide, hvilke normer og regler for videnskabelig skik der gælder på deres område. Helge Sander ønsker ikke at udtale sig om selve Lomborg-sagen, fordi hans ministerium er ankeinstans for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. - Hvis en eller flere parter i sagen finder, at der er begået retlige fejl under sagsbehandlingen i udvalgene, kan de indbringe sagen for Videnskabsministeriet, siger Helge Sander. /ritzau/