Minister ser på Noreco-sag

Bertel Haarder skal redegøre for, om EUC Nord og vikarfirmaet Noreco har misbrugt reglerne om arbejdsmarkedsuddannelserne

MISBRUG ELLER bare effektiv brug af reglerne om arbejdsmarkedsuddannelser? Det skal Bertel Haarder nu svare uddannelsesudvalget på.

MISBRUG ELLER bare effektiv brug af reglerne om arbejdsmarkedsuddannelser? Det skal Bertel Haarder nu svare uddannelsesudvalget på.

FREDERIKSHAVN:Efter et samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg skal Bertel Haarder nu gøre rede for, om reglerne bliver fulgt, når vikarfirmaet Noreco og EUC Nord tilbyder udenlandske arbejdere tre måneders opkvalificering på AMU-kurser på statens regning. - Ministeren sagde, at han ser med stor alvor på sagen, samt at han vil bede EUC Nord om en redegørelse, inden han kan svare på, om forløbet har været i orden, siger Bjarne Laustsen (S). Sagen er kort, at Noreco henter udenlandske arbejdere til Danmark. Arbejdere, som angiveligt kommer hertil med et jobtilbud, som de skal opkvalificeres til. Fordi de har lovning på et arbejde, kan de starte direkte på et AMU-kursus betalt af den danske stat. Den konstruktion finder Bjarne Laustsen mildest talt besynderlig, al den stund der er danske ledige og kontanthjælpsmodtagere, der kan bestride de samme job - givet de får et tilsvarende opkvalificeringstilbud. 3F Skagerrak har siden kursernes start rejst tvivl om, hvorvidt der er tale om et reelt jobtilbud, de udenlandske arbejdere har - hvorfor sagen blev rejst i samråd. - Når de nødvendige redegørelser er blevet indhentet, så kommer ministeren tilbage til udvalget med nogle anbefalinger af, om der skal strammes op på reglerne. - Det her har jo kun kunnet lade sig gøre, fordi der er tale om offentlige midler, så må vi se på, om der sker et misbrug, siger Bjarne Laustsen. - Bertel Haarder fastholdt dog, at han mener, at alle skal kunne komme i uddannelse i forbindelse med ansættelse direkte fra ledighed, også udlændinge, siger Laustsen. Han tilføjer, at han har aftalt et møde med Noreco, hvor han vil snakke sagen igennem med firmaet, og specielt ét punkt har hans interesse. - Jeg vil mægtig gerne have at vide, hvorfor man har valgt at fokusere så ensidigt på udlændinge, siger Bjarne Laustsen. Hvis konklusionen på sagen bliver, at Noreco og EUC Nord har brugt reglerne mere, end godt er, kan staten i sidste ende kræve tilbagebetaling for kurserne samt kost og logi i forbindelse med dem.