Lokalpolitik

Minister siger ja til vej til Skagen

Folketingsmedlemmer er næsten sikre på godkendelse

NORDJYLLAND:Det er nu næsten 100 procent sikkert, at indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) godkender, at arbejdet på at udbygge vejen mellem Aalbæk og Skagen kommer i gang i år. Indenrigsministerens accept kommer efter et omfattende nordjyske benarbejde, hvor både amtet, Skagen Kommune og det nordjyske folketingsmedlem Jens Christian Larsen (V) har været i gang. Skagens borgmester, Hans Rex (V) har i et brev til trafikminister Flemming Hansen (K) understreget, at en bredere vej er blevet ekstra vigtig efter, at sygehuset i Skagen er blevet lukket. Der er 41 kilometer til nærmeste hospital, og fremkommelighed kan være et spørgsmål og liv eller død, hedder det blandt andet i brevet fra Hans Rex. I arbejdet på Christiansborg har Jens Christian Larsen fået støtte af partifællen Svend Heiselberg, der sidder i Folketingets trafikudvalg, og som i øvrigt er på tale som Venstre-kandidat til det kommende regionsråd for Nordjylland. Begge Venstre-folketingsmedlemmer havde torsdag aften kontakt med indenrigsministeren, og begge mener nu, at det er så godt som sikkert, at indenrigsministeren siger ja til projektet. Sagen ligger - foruden hos indenrigsministeren - også hos trafikminister Flemming Hansen. - Men jeg mener, at det hele hurtigt falder på plads. Et positivt svar fra Indenrigsministeriet er en betingelse for, at Trafikministeriet også kan sige ja, siger Svend Heiselberg. - Jeg mener ikke, at udbygningen af vejen til Skagen falder ind under den type projekter, som regeringen er betænkelig ved. Det, der er uheldigt, er, hvis der bliver sat projekter i gang, som forpligter de ny vejmyndigheder, der kommer med strukturreformen. Men her taler om vi om en start, der i 2005 kun omfatter halvanden kilometer vej, siger Jens Christian Larsen. I 2005 kommer vejprojektet, der i adskillige år har været med i amtets planlægning, til at koste 6,5 millioner kroner. Første del af vejprojektet omfatter bl.a. en rundkørsel i Hulsig, og her har amtet argumenteret med, at den vil have betydning for trafiksikkerheden. Starten på udbygningen af vejen til Skagen er med i amtets budgetforlig for 2005. Men problemerne opstod kørt før jul, da Indenrigsministeriet meddelte, at det ikke kunne godkende projektet. Den øvrige del af amtets budget blev godkendt. Dog løb amtet ind i det problem, at Indenrigsministeriet på anlægssiden forlangte besparelser på 36 millioner kroner. Beløbet svarede til det, amtet ville overføre til 2005 fra projekter, der ikke var blevet gennemført i 2004. Det problem er også blevet løst i løbet af den seneste uge, idet Indenrigsministeriet har godkendt overførslerne uden at der modregnes i form af besparelser. Dermed undgår amtet en sparerunde, der kunne have ramt en række projekter på sundhedsområdet samt forbedringer af gymnasiebygninger.