Arbejdsmarkedspolitik

Minister sjofler arbejdsløse

"Jeg kan simpelthen ikke forstå, at der kan være arbejdsgivere i Nordjylland, som ikke kan få rengøringsassistenter, når der samtidig går ufaglærte ledige rundt." Sådan sagde beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse 20.9.

Det kan jeg såmænd heller ikke, men til sagen hører, at Hjort udtaler sig på baggrund af en udsendelse i DR Nord. I denne havde en nordjysk arbejdsgiver undret sig over, at hun ikke kunne finde ledige ansøgere. Et nordjysk rengøringsfirma påstod i maj, at det ikke kunne skaffe arbejdskraft trods mange ledige ufaglærte i landsdelen. 20.9. rasler han med så med sablen, selvom firmaet klagede sin nød tilbage i maj. Det tyder ikke på, at vi står med et reelt problem, og man kan ikke påstå, at ministeren handler med den berømte rettidige omhu. Altså tog jeg initiativet til at spørge ministeren i folketingssalen. Jeg forventede, at han dér ville og kunne dokumentere sin påstand. Ellers ville han sjofle de ledige groft, hvis ikke der var dokumentation bag den markante udtalelse. Ellers ville han udstille de arbejdsløse i Nordjylland som folk, der slet ikke gider arbejde. Jeg blev skuffet. Hjorts påstand kunne han ikke underbygge fra talerstolen. Derfor er det rimeligt at påstå, at beskæftigelsesministeren med overlæg har mistænkeliggjort de ledige – skuffende, men ikke uventet fra Venstre. Ministerens fremgangsmåde er afprøvet og kendt. Først opfinder han et sæt problemer, som ikke eksisterer – og så bebuder han bål og brand. Det skete i det nævnte tilfælde, men det er sandelig også sket i det nyeste tilfælde, hvor ministeren nu vil stramme op over for de ledige. Men rådighedsregler er faktisk meget stramme, som de er. Heller ikke dér er der noget særligt problem. Venstre har i sin alt for lange regeringsperiode opbygget et system af labyrinter omkring de ledige. De arbejdsløse er blevet dænget til med ny restriktioner og barrierer og ufrihed. Det står i skærende kontrast til, hvad Venstre selv fortæller om sin arbejdsmarkedspolitik. De ledige skal kunne være sikre på, at "samfundet gør en effektiv indsats for at hjælpe dem tilbage i job". Men der er mere, og det er uheldsvarslende: Venstre vil gerne have a-kasseforsikringen udvidet med private tillægsordninger, så forsikringsselskaberne kan tjene endnu flere millioner. Det bør Hjort lægge sig på sinde. Foreløbig vil han ikke stå ved det ansvar, der følger med at være landets øverste leder af AF-systemet. Hjort har haft travlt med at trække de ny restriktioner ned over AF-systemet, der på den måde er blevet lagt i en spændetrøje. AF har ikke kunnet omskole mennesker til job, der er efterspørgsel på. Efteruddannelse og omskoling – det giver jobmuligheder. Restriktioner og spændetrøjer dur ikke. Statsministeren rejser i øjeblikket med stykket "Flexicurity". Det er sammensat af de engelske ord for fleksibilitet og sikkerhed. På dansk kunne det hedde "fleksikkerhed". Det dækker over den danske model, der giver en høj understøttelse og fleksible opsigelser. Så Fogh har ikke opfundet den danske model. Derimod kniber det med, at beskæftigelsesministeren lever op til denne model. Han skulle koncentrere sig om at formidle job til de ledige. Jeg er både forarget og skuffet over, at ministeren har så dårligt styr på sine ting. Han sjofler de arbejdsløse i Nordjylland, og han skylder dem ærligt talt en undskyldning for at komme med udokumenterede påstande. Ministeren opfinder noget, der ikke eksisterer, for at indføre stramninger, der ikke er behov for. Han skulle hellere tage sig sammen og skaffe nogle job til de arbejdsløse nordjyder.