Minister skal gøre rede for salg af AMA

Spørgsmål til ministeren og sagen op i forligskredsen

FREDERIKSHAVN:Forsvarsminister Søren Gade (V) afkræves en redegørelse for, hvorfor Forsvarskommandoen nu stiler direkte efter et salg til private af Ammunitionsarsenalet i Elling (AMA) med 150 ansatte. - Det strider efter min mening mod den politiske aftale, der blev indgået i forbindelse med forsvarsforliget, og hvor det meget klart fremgik, at AMA skulle omdannes til et statsejet aktieselskab fra 1. januar 2007, siger det nordjyske folketingsmedlem, Bjarne Laustsen (S). Han beder i et såkaldt paragraf 20 spørgsmål forsvarsministeren redegøre for ”de verserende rygter om, at AMA sættes i en udbudsforretning”, som Laustsen udtrykker det. Svar på paragraf 20 spørgsmål skal besvares inden otte dage.- Samtidig har Socialdemokratiets forsvarspolitiske ordfører, Per Kaalund, ifølge Laustsen lovet ham at tage sagen op på et møde med forsvaretsforligets parter 6. juni. - Der skal den dag være et opsamlingsheat omkring transformationen af forliget, påpeger den niordjyske MF’er. Han finder beslutningen om AMA i et statsligt aktieselskab som den eneste spiselige løsning, så 150 arbejdspladser ikke risikerer at forsvinde ud af landet. - Forsvaret har behov for forsyningssikkerhed, når det gælder ammunition og ikke for, at vi skal have en eller anden bananrepublik eller diktator til at udføre den opgave, siger Bjarne Laustsen. Han peger også på den miljømæssige forpligtigelse til her i landet at have et destruktionsanlæg. - Der er lige indviet et nyt anlæg til 50 mio. kr. i Elling, og vi kan og bør selv efter vores egne høje miljøstandarder håndtere alt det ammunition, vi selv producerer og fyrer af på skydebanerne, siger Bjarne Laustsen. Et frasalg vil ifølge folketingspolitikeren skulle sendes i EU-licitation. - Der vil blive lagt op til at forsøge at sælge uden en mellemliggende fase med et statsligt aktieselskab. Kan det ikke lade sig gøre, er udskillelse i et statsligt aktieselskab stadig en mulighed, cementerer generalmajor Per Ludvigsen,der leder Forsvarskommandoens arbejde med ammunitionsarsenalets fremtid, Forsvarets egen prioritering af proceduren. Han medgiver dog, at det under alle omstændigheder vil være en politisk beslutning at bestemme den videre vej.