Minister skal se på møbler

Byggerier i midtbyen giver dyre ældreboliger

KÆRBY:Med en kvadratmeterpris på næsten 15.000 kroner ligger de ny ældreboliger på Forchhammersvej i Kærby i den dyre ende, og i en række tilfælde er ældreboliger i Aalborg dyrere end tilsvarende boliger i andre byer. Kommunens forklaring er, at ældreboliger i Aalborg i mange tilfælde bliver opført i det centrale byområde, hvor byggegrundene er dyre. Boligerne på Forchhammersvej har skabt politisk debat på grund af, at udgifterne til møblerne på et fællesareal er indregnet i anskaffelsessummen, således at de ældre over huslejen kommer til at betale for møblerne. Debatten er rejst af byrådsmedlem Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti. Hun er også folketingsmedlem, og til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), der også har ansvaret for boligpolitikken, har Anita Knakkergaard rejst spørgsmålet om, det er lovligt at medregne udgifterne møblering af fælles boligarealer i anskaffelsessummen. Samtidig ønsker Anita Knakkergaard af ministeren at få oplyst, om der kan gives boligydelse til møblerne. Et enigt ældre- og handicapudvalg har besluttet, at beboerne skal betale møblerne til de fælles boligarealer. Det giver en forhøjelse af huslejen med lidt over 100 kroner om måneden. De knap 50 lejligheder kommer i husleje til at koste 5000-6000 kroner om måneden. - Møblerne er med til at forhøje huslejen, og af Boligstyrelsens opgørelse over priser på ældreboliger kan jeg se, at kvadratmeterprisen i Aalborg Kommune allerede er i den dyre ende. Jeg har intet imod boligerne på Forchhammersvej, men jeg finder det uacceptabelt, at beboerne skal betale møblerne på det fælles boligareal, siger Anita Knakkergaard. Det er Boligselskabet Østparken, det står for opførelsen af ældreboligerne på Forchhammervej. - I stedet for, at kommunen selv står for opførelsen af plejehjem, så har kommunen de senere år valgt at lade boligselskaber stå for opførelsen. Det betyder, at projekterne bliver gennemført efter loven om almennyttig byggeri i stedet for som tidligere efter bestemmelserne for ældreboliger. Vores administration har undersøgt, hvorvidt udgifterne til møblerne på det fælles boligareal kan kan medregnes i anskaffelssummen. Administrationen er nået frem til, at det kan de, siger ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K). Hun finder dog, det er i orden, at Anita Knakkergaard rejser spørgsmålet over for ministeren: - Så er hun jo også fri for selv at undersøge lovgivningen, siger Anni Kjeldgaard. Om den høje kvadratmeterpris, der i en del tilfælde har været for boliger til ældre, siger ældre- og handicaprådmanden: - Selv om det er kommunen, der sælger grunden til boligselskabet, der står for byggeriet, så skal vi tage markedsprisen, der er høj, hvis det er arealet tæt ved midtbyen. Det var for eksempel tilfældet med området på Østerbro, hvor der er ved at blive opført ældreboliger. Den placering var jeg imod, men det er vores politik at bygge tæt ved midtbyen. Hvis vi henviser en pensionist til en ældrebolig i en af omegnsbyerne reagerer de pårørende ofte. Almindeligvis ønsker de ældre at få en bolig, inden for det normale bybusområde, siger Anni Kjeldgaard.