Minister skal vurdere kommunens nye handicapregler

AALBORG:SF’s byrådsmedlem, Anne-Dorte Krog, beder nu sin partifælle Pernille Frahm fra folketingsgruppen om at stille tre spørgsmål til socialminister Eva Kjer Hansen. Svarene skal gerne afklare, om Aalborg Kommune overholder loven om individuel vurdering, når de vedtager standarder på handicapområdet. Socialudvalget besluttede for kort tid siden, at kommunen som udgangspunkt kan bevilge 60 aflastningsdøgn på en institution for handicappede børn. Derudover blev det besluttet, at kommunen som udgangspunkt kun kan bevilge dækning af merudgifter til mere end to fritidsaktiviteter, hvis det skønnes nødvendigt som følge af handicappet. Anne-Dorte Krog stemte imod de to forslag, og hun er siden blevet kritiseret i skarpe vendinger af tre læserbrevskribenter fra socialudvalget. Men Anne-Dorte Krog mener stadig, at kommunen er på gale veje. - Læserbrevsskribenterne skriver jo selv, at det er for at ensrette og gøre indsatsen ensartet, hvilket er stik mod lovens ord om konkrete, individuelle vurderinger. Jeg håber, at ministeren har mod til at give mig nogle konkrete svar, for ellers vil de beslutninger, der er truffet i Aalborg, blive fulgt af flere lignende og sikkert også i andre kommuner, fordi kommunerne er økonomisk pressede. Det vil gå ud over mennesker, der har det svært nok i forvejen, og som det netop er en kerneydelse for kommunen at hjælpe ordentligt, siger Anne-Dorte Krog.