Retspleje

Minister står fast i små bødesager

Statsmagten skal ikke have lov til at afgøre bagatelagtige bøder

AALBORG:Justitsminister Lene Espersen (K) er ikke parat til at ændre lovgivningen, så politiet og byretterne slipper for omfattende spildtid i en masse små bødesager som for eksempel at have kørt uden lys på cyklen eller lidt for stærkt i bil. Som tidligere omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende sender politiet landet over tusindvis af små og bagatelagtige bødesager videre til retten, fordi folk ikke reagerer på bødeskrivelserne fra politiet. I sidste instans ender sagerne i byretten, men heller ikke her er der særlig mange af de tiltalte, der møder op, og retten afsiger i stor stil udeblivelsesdomme. Det nuværende system med udpræget pjækkeri koster politiet en del spildt arbejde, og også byretterne sidder og venter forgæves. Det har fået politiet til at foreslå, at loven ændres, så folk, der har fået en bøde, selv skal reagere, hvis de ønsker deres sag prøvet ved domstolene. Men det vil justitsminister Lene Espersen ikke være med til. På baggrund af NORDJYSKE Stiftstidendes omtale har Peter Skaarup, retspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, rejst spørgsmålet over for ministeren i Folketinget. Men Lene Espersen mener, at det vil være et brud med retsprincipper, hvis en bødesag allerede kan afgøres på politiets bord. - En ordning, hvorefter anklagemyndighedens bødeforelæg får samme virkning som en straffedom, hvis borgeren ikke reagerer, vil rejse væsentlige spørgsmål vedrørende princippet om, at straf ikke idømmes af statsmagten, men af de uafhængige domstole. Det er også væsentligt at være opmærksom på, at selv den mindste bødestraf ikke er bagatelagtig for den dømte. Afgørelsen har strafferetslig gentagelsesvirkning for den dømte og i nogle tilfælde vil kunne ende med en plet på straffeattesten, lyder svaret fra justitsministeren. Lene Espersen er heller ikke sikker på, at en ordning, hvor borgeren selv skal gøre noget aktivt for at få sin bødesag prøvet, vil give en væsentlig ressourcebesparelse for det offentlige. I praksis vil politiet nemlig være nødt til at gennemføre en formel forkyndelse af samtlige bødeforelæg for at sikre, at borgeren har modtaget afgørelsen.