EMNER

Minister-svar sår tvivl om orientering

NORDJYLLAND:Bjarne Laustsen (S) fik i går svar på flere af de spørgsmål, som han har stillet forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) i "Melissa"-sagen. Blandt andet spørgsmålet om, hvornår forsvarsministeriet og ministeren første gang blev orienteret om redningsaktionen. Bjarne Laustsen stillede spørgsmålet, fordi NORDJYSKE tirsdag 17. februar oplyste, at ministeren blev personligt orienteret om sagen af afdelingschef Bjørn Bisserup allerede samme aften som forliste skete. I ministerens svar til Bjarne Laustsen hedder det, at pressen må have fejlciteret ministeriet på det punkt, fordi ministeriet første gang blev orienteret om sagen kl. 07.50 morgenen efter forliset. NORDJYSKE byggede omtalen på et interview med forsvarsministeriets pressechef Jacob Winther, som efter at have talt med afdelingschef Bjørn Bisserup forklarede NORDJYSKE, at ministeren blev orienteret samme aften som forliset skete. NORDJYSKE fik samme opfattelse efter at have talt direkte med Bjørn Bisserup. Det mener Bjørn Bisserup i dag er en misforståelse. Pressechef Jacob Winther bekræfter, at han over for NORDJYSKE gav indtryk af, at ministeren og ministeriet blev orienteret samme aften. Han tilføjer, at det muligvis beror på kommunikationsfejl og ubevidste misforståelser, da Forsvarskommandoens logbog nu viser, at ministeriet først blev orienteret kl. 07.50 morgenen efter forliset. Tidspunktet for orienteringen er i øvrigt ifølge forsvarsministeriet mindre afgørende, da ministeriet ifølge egne udtalelser aldrig blander sig i de beslutninger, som søværn og flyvevåben træffer under redningsaktioner.