Minister tændte et lille håb

De fire friskoler i Jammerbugten er mere fortrøstningsfulde efter møde med Tina Nedergaard.

- Vi er mere fortrøstningsfulde nu, end vi var før mødet. Sådan lød det fra Aabybro Friskoles leder, Katrine Lomborg, og fra andre repræsentanter for de i alt fire friskoler i Jammerbugt Kommune, efter at de mandag havde haft besøg af undervisningsminister Tina Nedergaard (V). Anledningen til besøget, der fandt sted i Aabybro, var de besparelser i regeringens genopretningsplan, som landets friskoler føler sig særligt hårdt ramt af. Det gælder især den såkaldte koblingsprocent. Friskolerne får i dag tilskud svarende til 74 procent af, hvad en folkeskoleelev koster i gennemsnit. Hvis der så spares på folkeskoleområdet, giver det automatisk lavere tilskud til friskolerne. Men det er så samtidigt på tale at sænke koblingsprocenten med et procentpoint hvert år til og med 2014. Derfor taler friskolerne om en dobbelt besparelse. Efter mødet sagde Tina Nedergaard til Nordjyske, at hun godt kan først friskolernes bekymring. - Men det har aldrig været regeringens opfattelse, at de skal rammes dobbelt, siger hun. Hun har allerede aftalt et møde med skoleorganisationerne for at tage sagen op igen, når hun senere her i marts måned får 2010-tallene for folkeskoleområdet. Denne kattelem blev indført i forbindelse med vedtagelsen af finanslov 2011. Kim Lund Nielsen, leder af Klim Friskole, glæder sig over, at sagen tages op igen. Han fik i øvrigt gjort ministeren opmærksom på en ekstra stramning for friskolerne: Genopretningsplanen gælder til og med år 2013 på alle områder - på nær friskolerne. Som det ser ud nu, har de fået et ekstra år på med 2014, hvor koblingsprocenten sættes yderligere et hak ned. Den lille krølle på hele debatten lovede Tina Nedergaard også at tage med i de kommende diskussioner. Jammerbugtens fire friskoler benyttede mødet med ministeren til at fortælle om det arbejde, de udfører, og de værdier, som ligger til grund for det. En væsentlig del af friskolerne er forældrene og deres indsats. En af dem, Lena Busk Pedersen, deltog i mødet og fortalte, hvorfor hun foretrækker en friskole. Hun lagde vægt på tankegangen omkring børnenes undervisning og trivsel, og at forældrene er en del af skolelivet. Friskolerne frygter nu, at øgede besparelser afskærer mange forældre fra at vælge friskolerne til, fordi pengene kun kan komme fra øget forældrebetaling.

Forsiden