EMNER

Minister uhørt uvidende

DR 2 havde i fredagens sene "Deadline" sat SF, Venstre og Liberal Aliance stævne.

Anledningen var, at handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) til dagspressen havde udtalt, at SF bar prisen, når det drejede sig om liberalisme i modsætning til de borgerlige partier. En ret så banal og ligegyldig debat. Pia Olsen Dyhr (SF) nåede i tre omgange at hævde, at det var en hindring af den frie konkurrence EU-landene imellem, at grænsebommene ved den dansk/tyske grænse blev etableret af VK-regeringen på Dansk Folkepartis forslag i foråret 2011. Pia Dyhr er åbenbart uvidende om, at Schengen-aftalen kun omfatter personers fri bevægelse over de indre grænser inden for EU, og at der i øvrigt i aftalen er en undtagelsesregel, hvor grænsekontrol kan etableres for at ramme en udpræget kriminalitet. Schengen-aftalen og oprettelse af grænsekontrol vedrører kun personer og ikke varer. Den frie bevægelse af varer er hjemlet i EU-traktaten for det indre marked, netop for at tilgodese den frie konkurrence, der en af de primære formål med EU En uhørt uvidenhed præsteret af en minister, der også nåede at dumme sig med en påstand om, at Liberal Alliance havde et ansvar for Stein Baggers muligheder for at operere i den kriminelle verden.