EMNER

Minister vil ikke gribe ind over for druk-ferie i Løkken

LØKKEN:Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) agter ikke at skride ind mod drukferierne i Løkken. Det slår han fast i et svar til folketingsmedlem Tove Videbæk (KRF), der har rejst sagen i Folketinget. Lars Løkke Rasmussen svarer, at han deler Tove Videbæks bekymring over, at nogle værtshuse i Løkken angiveligt arrangerer ferier for unge med det primære formål, at de unge skal besøge byens værtshuse. - Det kan være en belastning for et lokalsamfund, at mange unge i spirituspåvirket tilstand skaber problemer i form af gadeuorden, vold og kriminalitet. Lars Løkke Rasmussen understreger, at det er den enkelte kommunes ansvar - i samarbejde med det lokale politi - at sikre, at festmiljøet i Løkken er trygt at færdes i, og at de unge, der færdes i byen, ikke er til gene for byens borgere. Det er op til de lokale politikere gennem en kommunal alkohol-politik at fastlægge niveauet for de krav, som stilles til byens udskænkningssteder. - Kommunerne har mulighed for at fratage misligholdte alkoholbevillinger i tilfælde af, at et værtshus eller diskotek ikke overholder forbudet mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år, understreger ministeren. Lars Løkke Rasmussen svarer, at han går ud fra, at politiet i Løkken-Kommune påser, at de pågældende restauranter, som står bag initiativet, overholder restaurationsloven, og at der skrides ind, såfremt dette ikke er tilfældet.