Naturvidenskab

Minister vil sanere fødevarekontrol oprydning: Regler skal ses efter i sømmene

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sundhed er danskernes eget ansvar, mener fødevareminister Eva Kjer Hansen (V). Arkivfoto: Kurt Bering

KØBENHAVN:Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) vil kigge fødevarekontrollen efter i sømmene for at se, om papirarbejdet er gået for vidt, og om der er regler, som kan undværes. Men der bliver ikke tale om at slække på regler, der har betydning for fødevaresikkerheden, lover hun. En af de regler, der nu vil blive endevendt handler om temperaturen ved opbevaring af æg. Her siger loven, at æg skal opbevares ved fire grader, selv om temperaturen i et køleskab er fem grader. – Vi vil gå ind og se på, hvorfor vi har den bestemmelse, om det er noget EU kræver, eller noget Folketinget har fundet på, og om det er en regel, der giver mening, siger Eva Kjer Hansen. Serviceeftersynet af fødevarekontrollen kommer kun et par år efter, at Danmark var ramt af en større skandale med salg af gammelt kød, som Folketinget reagerede på ved at skærpe kontrollen, hæve bødeniveauet og indføre mulighed for at fradømme retten til at drive fødevarevirksomhed. De regler, der nu skal tages fat på, handler om overflødigt bureaukrati. – Det skal på ingen måde forstås som en lempelse af kontrollen. Jeg vil ikke lempe på noget, der betyder noget for fødevaresikkerheden. Det, jeg gerne vil kigge på, er, om vi har eksempler på regler, der ikke giver noget for fødevaresikkerheden, men som bare betyder en masse administrativt bøvl, bureaukrati og irritation for de mindre virksomheder, siger Eva Kjer Hansen. Ministeren har i et stykke tid haft en "brevkasse" på sin hjemmeside, hvor folk har kunnet skrive ind og "melde" en regel, og nu går ministeriet i gang med at undersøge, om der blandt det indsendte er regler, der er blevet overflødige, eller som ikke har den tilsigtede virkning. – Der er kommet mange henvendelser via hjemmesiden, men jeg har også været i kontakt med virksomheder og brancheorganisationer, der er kommet med input på deres medlemmers vegne, siger Eva Kjer Hansen. Socialdemokraternes fødevareordfører, Bjarne Laustsen, ser gerne, at kravene til papirarbejde og andet, der ikke direkte har med hygiejne og sundhed at gøre, lempes. Samtidig vil han gerne se på bødeniveauet, fordi han mener, at store virksomheder i dag slipper uforholdsmæssigt billigt. Hos Dansk Folkeparti vil fødevareordfører Jørn Dohrmann bevare en streng kontrol, men også han vil gerne se på bødernes størrelse. /ritzau/