Minister vil snakke nationalpark i mosen

Nordjyllands Amt og Sejlflod tager en drøftelse om Lille Vildmoses fremtid med miljøministeren

SEJLFLOD:Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) holder onsdag 5. marts møde på Vildmosegård med Sejlflod Kommune og Nordjyllands Amt om muligheden for at realisere en egentlig nationalpark i Lille Vildmose. Drøftelsen kan blive afgørende for, hvor hurtigt nationalparken bliver indhegnet virkelighed. Lige for består opgaven i at få udbygget Vildmosegård og realiseret naturcenteret, igangsætte naturgenopretning og få penge til at aflønne en projektkoordinater, som skal hjælpe med at skaffe yderligere midler fra EU og diverse fonde. Går alt vel på onsdagsmødet, får Sejlflod Kommune del i de 20 millioner, som er afsat til udvikling af nationale naturområdet . - Vi har en ansøgning liggende i Miljøministeret om at få del i de 20 millioner. Vi søger om 8.65 mio. kr., men nu har billedet ændret sig. Friluftsrådet har nemlig ved hjælp af tipsmidlerne fremskaffet ekstra 20 millioner kroner, der også skal gå til naturområder. Samtidigt er der dukket flere projekter op, så der ikke længere er de fem oprindelige, forklarer borgmester Kristian Schnoor (S). Miljøministeren har modtaget en række indstillingerne fra Skov- og Naturstyrelsen, der udover Lille Vildmose også udpeger klithederne i Thy, Mols Bjerge - Helgenæs, Gribskov - Esrum Sø og Høje Møn - Møns Klit som støtteværdige. - Samtidigt med de ekstra millioner, der bringer støttebeløbet op på 40 mio. kr, har Friluftsrådet også peget på yderligere ekstra indsatsområder, som også kunne bruge penge til naturen. Så vi ved ikke helt, hvor vi er henne lige nu, siger borgmesteren. Han lægger dog ikke skjul på, at en blåstempling fra Miljøminsteriet vil gøre det meget nemmere for Sejlflod at skaffe fondsmidler. Ifølge det udarbejdede budget vil det koste 41 millioner kroner at gennemføre at gennemføre Lille Vildmose-projektet. - Får vi pengene vil det give omtale i medierne, og det vil blive nemmere for os at få skaffet yderligere midler. Og pengene kan snart blive brugt. Listen af opgaver er lang, og nationalparken bliver først endelig realitet når de er løst. Umiddelbart forestående er afslutning af fredningssagen, reeetablering af Birkesø, etablering og drift af det nye Vildmosecenter samt turistinformation og markedsføring.