EMNER

Minister villig til at drøfte salg af AAU

Rasmus Prehn (S) opfordrer universiteter til at handle

NORDJYLLAND:Aalborg Universitet får måske mulighed for at købe sine ”egne” bygninger og dermed oparbejde en større egenkapital i murstenene. I hvert fald giver forskningsminister Helge Sander (V) i et svar til Rasmus Prehn (S) udtryk for, at han er parat til at se på sagen, hvis han får en konkret henvendelse fra et universitet. - Selv om jeg gerne ville have haft et mere klart svar fra ministeren, er det da nærmest en invitation til de forskellige universiteter, siger Rasmus Prehn, der er sit partis videnskabsordfører. Rasmus Prehns spørgsmål til ministeren gik ud på, at landets øvrige universiteter bør have mulighed for at overtage bygningerne på samme vilkår som Danmarks Tekniske Universitet. DTU fik bygningerne på favorable vilkår, idet prisen kun var halvdelen af den reelle handelsværdi. Det betyder, at DTU i dag råder over en egenkapital i omegnen af to milliarder kroner, mens de øvrige universiteters egenkapital er langt mindre. Aalborg Universitets egenkapital er eksempelvis på omkring 40 millioner kroner. Langt de fleste af universitetsbygningerne i Aalborg ejes af staten, og universitetet betaler årligt 180 millioner kroner i husleje. I sit svar gør Helge Sander opmærksom på, at det er de bevilgende myndigheder - finansministeriet - som afgør, om et eventuelt salg af universitetsbygninger kan ske på samme vilkår, som da DTU købte. - Jeg synes, at det bør komme an på en prøve, om staten vil forskelsbehandle landets universiteter, siger Rasmus Prehn med en klar opfordring til blandt andet Aalborg Universitet.