Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender

Familie- og forbrugerministeriet varetager familiernes og forbrugernes forhold i Danmark. Ministeriet omfatter familiepolitik, forbrugerpolitik og forbrugerbeskyttelse, fødevaresikkerhed. Fokus ligger på familielivet i bred forstand og på sikring af forbrugernes rettigheder og sikkerhed. Ministeriet er oprettet i august 2004. Det er organiseret i et departement på cirka 60 medarbejdere, tre styrelser og en forskningsinstitution. Samlet set har Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender cirka 3000 medarbejdere. Kilde: www.minff.dk