Lokalpolitik

Ministerium: For mange enkelte fejl

HIRTSHALS: Beskæftigelsesministeriet har ved gennemgang af kommunens revisionsberetning kommenteret, at Hirtshals kommunes personssagsbehandling har for mange enkeltstående fejl. Det drejer sig om fejl for eksempel i forbindelse med sagsbehandlingen inden for kontanthjælp- og sygedagpengeområderne. Der har kunnet mangle en indkaldelse til et opfølgende møde eller blot et dokument i den sagsmappe, der er trukket frem i revisionen. Ifølge kommunen selv drejer det sig om små, enkeltstående fejl, som man naturligvis helst havde været foruden, men ikke ser som graverende fejl overhovedet. Beskæftigelsesministeriet slår samtidig fast over for kommunen, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at der i sagerne er foretaget korrekt sagsbehandling. Sagen var til orientering i sidste uge på byrådsmødet, hvor borgmester Knud Størup (UP) da også kunne meddele, at der var taget hånd om problemerne. På baggrund af gennemgangen af Hirtshals kommunes revisionsberetning 2002 konstaterer Beskæftigelsesministeriet, at kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud generelt ikke har givet anledning til bemærkninger. Ligeledes har Socialmininsteriet, der også har behandlet beretningen ingen bemærkninger. } ÅRETS UNGDOMSSPILLER: Ungdomsudvalget under BTI har kåret årets ungdomsspiller. Det blev Ditlev Melgaard, som løb med titlen. I begrundelsen for, hvorfor trænernes valg faldt på ham, lyder blandt andet, at Ditlev Melgaard er en dygtig, flittig og koncentreret badmintonspiller, som har fundet sin egen spillerstil, og han har vist, at han kan vinde over de bedste spillere i landet.