Retspleje

Ministerium frikender politikere

Afgørelse fjerner beskyldninger om magtmisbrug og hævnmotiver

BROVST:Seks kommunalpolitikere i Brovst med borgmester Mogens Gade (V) i spidsen er glade: De er nu blevet renset for beskyldninger om ”magtfordrejning og hævnmotiver”, som de ifølge en afgørelse fra Statsamtet Nordjylland i september sidste år skulle have udøvet, da de som medlemmer af socialudvalget i 1996 besluttede at fratage en lokal vognmand, Poul Erik Reiche, social kørsel. Ifølge Statsamtets afgørelse blev politikerne samtidig gjort økonomisk ansvarlige for det samlede tab på 213.884 kr., som kommunen har lidt i forbindelse med sagen. Dog frafaldt Statsamtet sagsanlægget, hvis hver af medlemmerne i stedet betalte en bod på 2000 kr. De seks politikere ankede afgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og ministeriet fastslår nu, at Statsamtet ikke har haft fuldt tilstrækkeligt grundlag for at søge et erstatningskrav gennemført mod de ansvarlige politikere. Derfor ophæves Statsamtets afgørelse mod de seks politikere. Intet erstatnigskrav I ministeriets afgørelse fastslås, at der ikke vil kunne gennemtvinges et erstatningskrav mod politikerne ud fra en antagelse af, at de har udvist en uforsvarlig og dermed ansvarspådragende adfærd, ligesom politikernes beslutning heller ikke kan ses som udtryk for usaglige hensyn. Borgmester Mogens Gade glæder sig over afgørelsen: - Det er rart, når vi selv mener, at der ikke har været tale om hævnmotiver eller magtfordrejning. Derfor ankede vi, og vi er alle seks enige om, at det er dejligt rent personligt, at vi nu har fået den her afgørelse. Vi har aldrig nogen sinde haft hævnmotiver i forhold til taxavognmanden. Da Statsamtets afgørelse kom for godt et halvt år siden, aftalte de seks politikere, at de fem, der stadig er aktive i politik, betalte boden på 2000 kr., mens det sjette medlem, Bjarne Nielsen (UP), Tranum, ankede. Dermed har de seks opnået, hvad de ønskede: at blive frikendt. De fem øvrige er ud over Mogens Gade: Jørgen Winther (S), Gerda Nielsen (S), Erling Jacobsen (S) og Aksel Vad (V). Anlagde sag i 2001 Vognmand Poul Erik Reiche indbragte i 2001 sagen for Fjerritslev Ret, der frikendte kommunen. I 2003 ankede Reiche sagen til Vestre Landsret, der omstødte Fjerritslev Rets dom og dømte kommunen skyldig i at have frataget Reiche den sociale kørsel og dømte kommunen til at betale en erstatning på skønsmæssigt 100.000 kr. I 2004 sendte Reiche sagen til Statsamtet for at få politikerne gjort økonomisk ansvarlige, og et år senere kom Statsamtets afgørelse. Om ministeriets afgørelse siger Poul Erik Reiche: - Jeg har ingen kommentarer ud over, at jeg nu er blevet renset for beskyldninger om at villet lænse kommunekassen for skatteyderpenge. Nu har jeg gjort et forsøg på at få de ansvarlige politikere til at betale.