Retspleje

Ministerium frikender sig selv

Ombudsmand overlod til Erhvervsministeriet at se på klage

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ja­nus Kra­rup - dob­belt­rol­le som vi­ce­di­rek­tør i Er­hvervs- og Byg­ge­sty­rel­sen og le­der af det nord­jyske Vækst­fo­rums se­kre­ta­ri­at.

AALBORG:Erhvervsministeriet frikender sig selv for anklager om fodfejl i håndteringen af de 200 millioner kroner i den såkaldte Vækstpakke til Nordjylland. Sådan kan man se den foreløbige udgang på den klagesag, som forretningsmanden Keld A. Christensen rejste første gang allerede i november sidste år. Som indehaver af virksomheden Nordsource gjorde han opmærksom på, at stort set alle de private virksomheder, der var kommet med ideer havde fået afslag, mens forslag fra Erhvervscenter Nordjylland og andre halvoffentlige virksomheder, hvor amtsborgmester Orla Hav (S) og universitetsrektor Finn Kjærsdam sad i bestyrelsen, var sluppet gennem nåleøjet Klagepunkterne blev uddybet over for Folketingets Ombudsmand 6. februar i en 11 sider lang skrivelse med 26 bilag. Og nu har Keld Christensen så fået svar. Ikke fra Ombudsmanden, men fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Altså det samme ministerium, der har haft den mest afgørende rolle i behandlingen af Vækstpakken, måske tydeligst udtrykt ved den dobbeltrolle, Janus Krarup spiller som vicedirektør i Erhvervs- & Byggestyrelsen og leder af det nordjyske Vækstforums sekretariat. Lettere rystet Som måske meget forvente ligt kan ministeriet ikke se, at det skulle have optrådt forkert på et eneste punkt i de fem forhold, Keld Christensen har klaget over. Og klageren selv er lettere rystet over fremgangsmåden. - Dybest set går de ikke rigtig ind på substansen i klagerne. De nøjes blot med at gengive sagsforløbet og konkluderer så, at det har været efter bogen. Det er én lang omgang vasken hænder, som jeg ikke kan bruge til noget, og jeg er ærlig talt noget skuffet over, at Ombudsmanden blot har overladt det til ministeriet at svare. De er jo alt andet end uvildige i denne sag, siger Keld Christensen, som finder det forhold tankevækkende i en sag, der netop handler om inhabilitet. På Ombudsmandens kontor oplyser Kirsten Brounholt, at klagesager ofte kan løses ved, at den anklagede myndighed får lejlighed til at forklare sig. - Men som klager har man jo mulighed for at klage til Ombudsmanden igen, hvis svaret ikke giver den ønskede afklaring, tilføjer hun, og det er netop, hvad Keld Christensen har tænkt sig at gøre. Udspillet På Aalborg Universitet har professor i forvaltningsret Claus Haagen Jensen lidt svært ved at se det hele store problem i udfaldet af sagen hos Ombudsmanden. - Man må jo nok se i øjnene, at denne sag er ved at være udspillet. Vækstforum har én gang rettet op på fejlene ved at lade behandlingen i Vækstforum gå om med de inhabile uden for døren, og at afgørelsen så blev den samme som i første omgang er ikke usædvanligt i den slags sager, fremhæver Claus Haagen Jensen. Samtidig medgiver juraprofessoren dog, at ”det ville være synd at sige, at der har været udvist elegance eller klogskab fra amtets side i denne sag”. Ministeriets udredning om Vækstforums inhabilitetsproblemer illustrerer i øvrigt glimrende den måde, man har valgt at svare på. Keld Christensen har selv brugt betegnelsen ”svingdørsmøde” om mødet 19. december, da Vækstforum for at gøre skaden god skulle behandle udvælgelsen af de 21 projekter til den nordjyske vækstpakke. Der henvises til, at der ikke i sig selv er noget odiøst, at sagsbehandlingen tog under to timer, og at det ikke udløste nogen ændret indstilling. Og udlægningen af et møde i projektgodkendelsesudvalget i ministeriet fortæller meget om habilitetsproblemerne i almindelighed: ”Udvalgets formand, vicedirektør Janus Krarup, erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af de nordjyske ansøgninger på grund af sit formandskab for sekretariatet i Det midlertidige Nordjyske Vækstforum og overlod ledelsen til kontorchef Marina Nørlyng, der ligeledes erklærede sig inhabil - sammen med resten af sekretariatet for projektgodkendelsesudvalget.”