Ministerium ind i samarbejdssag

Nabokommuner gør klar til at anke afgørelse i tilsynsrådet

Udlændingepolitik 14. september 2002 08:00

HALS: Hals og Dronninglund kommuner er klar til at inddrage Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en sag om de to kommuners samarbejde på integrationsområdet. Sagen drejer sig om en afgørelse i Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt, hvor der på en forespørgsel fra de to kommuner er blevet sagt nej til ønsket om at gennemføre en videreudbyggelse af dette samarbejde. Videreudbyggelsen går ud på, at man fra Dronninglund Kommunes side formelt overdrager kompetencen til at bevilge og udbetale ydelser til flygtninge i henhold til integrationsloven til Hals Kommune. Denne overdragelse ønskes af praktiske grunde overdraget til Hals Kommune, fordi det tværkommunale integrationsteam formelt set er ansat af Hals Kommune. Tilsynsrådet har imidlertid sagt nej til denne overdragelse, og det er sket med henvisning til de gældende regler, hvor det fastslås, at en sådan kompetence til myndighedsudøvelse ikke må overdrages fra én kommune til en anden. Snærende bånd Med dén beslutning i tilsynsrådet som grundlag vil de to kommuner nu anke afgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. - Vi er utilfredse med den afgørelse, der er truffet i tilsynsrådet, for den lægger nogle meget snærende bånd på det arbejde, vi udfører på området, siger borgmester Bent Sørensen (S), der samtidig peger på, hvor irrationelt det vil være at fortsætte som pålagt af tilsynsrådet: - De siger med deres afgørelse, at det skal være personer i de enkelte kommuners forvaltninger, der udbetaler ydelserne til flygtningene. Det vil så sige, at det er integrationsteamet i vores kommune, der gør alt forarbejdet, hvorefter sagen så bare sendes til stempling i Dronninglund Kommune. Det er det eneste, det drejer sig om, og det er ikke hensigtsmæssigt. Bent Sørensen bemærker videre, at der netop fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets side er blevet udsendt et såkaldt frihedsbrev, hvori der opfordres til at etablere et øget samarbejde kommunerne imellem. - Det er et synspunkt, jeg er fuldt ud ud enig i, men når de opfordrer os til det, bør de også give os muligheden for at gøre det, siger borgmesteren, der på dét punkt bakkes op af borgmesteren i Dronninglund Kommune, Mikael Klitgaard (V), som siger: - Når de taler så meget om samarbejde, kan det ikke hjælpe, at de på den her måde stikker en kæp i hjulet for et godt samarbejde, og jeg tror derfor også på, at det vil lykkes at få ministeriet til at forstå vores synspunkt. Alternativ løsning Samme tro på ministeriet har også Bent Sørensen, og han peger i den forbindelse på, at man fra regeringens side vil have iværksat et såkaldt forenklingsprogram, hvor særligt nedsatte udvalg skal se på, hvordan den statslige og kommunale drift kan forenkles. - Man skal ind og kigge på de forskellige lovområder, og her tror jeg også, at det ville være en god idé at se på integrationsloven, så man på dén måde kan åbne mulighed for det samarbejde, som vi i Hals og Dronninglund kommuner ønsker, siger Bent Sørensen. Han erkender videre, at en eventuel ændring af integrationsloven måske godt kan tage sin tid, og derfor er der i den forestående anke til Indenrigs- og Sundhedsministeriet også indbygget et dispensationsønske, hvis ikke anmodningen om at kunne realisere det ønskede integrationssamarbejde kan imødekommes her og nu. Dette dispensationsønske går så ud på, at man i en toårig forsøgsperiode opererer, som man ønsker at gøre det i de to nordøstjyske nabokommuner. Hurtige kommuner Byrådet i Hals ser på anke- og dispensationssagen på septembermødet på onsdag, og mens det ventes, at der her vil blive sagt ja til at gå videre til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, så ventes økonomiudvalget i Dronninglund Kommune at gøre det samme på tirsdag. Herefter vil sagen ikke komme til behandling i Dronninglund Byråd, for her har de folkevalgte beslutningstagere allerede én gang sagt god for den udvidede samarbejdsaftale. Det skete inden, at tilsynsrådet kom på banen og stak en - måske foreløbig - kæp i hjulet på det tværkommunale samarbejdsprojekt. Med det forventede ja i Dronninglund Kommune på tirsdag og det lige så forventede ja i Hals Kommune på onsdag vil sagen blive ekspederet hurtigt videre til behandling i ministeriet. - Ting kan i det politiske system af og til tage lang tid, men på den her måde prøver vi at få det til at gå så hurtigt som muligt, siger Dronninglund-borgmester Mikael Klitgaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...