Lokalpolitik

Ministerium: Nej til multihus i V. Hassing

Indenrigsministeriet siger ja til skolerenoveringer og nej til til sti og multihusprojekt

HALS:Hals Kommune får ikke som ønsket lov til at skyde 2,5 mio. kommunale kroner i det længe planlagte nye multihus i V. Hassing. Dermed er projektet i overhængende fare for ikke at kunne realiseres. Det står klart, efter at Hals Kommune i går fik et længe ventet brev fra Indenrigsministeriet vedrørende det kommunale anlægsbudget for 2005. Af dette brev fremgik det, at kommunen i 2005 gerne må bruge millioner på at renovere skolerne i Gandrup, Hals og Hou, men at ministeriet samtidig ikke "på det foreliggende grundlag" kan godkende kommunens planer om at skyde 2,5 mio. kr. i multihuset i V. Hassing og 410.000 kr. i anlægget af en ny sti fra Hals via golfbanen til Bisnap. Centralisering - Det betyder altså, at Indenrigsministeriet bestemmer, at vi ikke kan få et nyt multihus i V. Hassing, konstaterer en frustreret borgmester, Bent Sørensen (S), der tilføjer: - Men det er dagens tilstand i Danmark. Det er centralisering i højeste potens - og så behøver jeg vist ikke sige mere om, hvad jeg mener om dén situation. Bent Sørensen undrer sig i forbindelse med tilbagemeldingen fra ministeriet også over, at der dér siges nej til den ønskede sti fra Hals til Bisnap. Her er der således som nævnt tale om en udgift på 410.000 kr., og Bent Sørensen noterer sig i den forbindelse, at kommunerne trods alt fortsat har en anlægsfrihed, der gør det muligt for kommuner at igangsætte anlægsopgaver på under en mio. kr. uden at få disse godkendt af Indenrigsministeriet. Dyb skuffelse Er Bent Sørensen frustreret over at være mere eller mindre bundet på arme og og ben, når det gælder de kommunale anlægsønsker for 2005, så er denne følelse intet at måle imod dén, som en af initiativtagerne bag mul-tihuset, Lisbeth Fischer, gav udtryk for, da NORDJYSKE præsenterede hende for nyheden om multihusets umiddelbare fremtid i går. - Jeg er dybt, dybt, dybt skuffet, og jeg er meget ked af det på VHG's vegne. De trænger virkelig til at komme i nogle nye rammer. - Vi har arbejdet som gale på at få kørt det her i stilling, og vi havde efterhånden virkelig en tro på, at det ville lykkes, tilføjer Lisbeth Fis-cher, der ikke på nuværende tidspunkt har et bud på, hvordan der nu - efter ministeriets indblanding i sagen - kan arbejdes videre med tankerne om at få det ønskede multihus realiseret. At Indenrigsministeriet overhovedet skal spille en rolle i spørgsmålet om mul-tihusets fremtid, har Lisbeth Fischer i øvrigt svært ved at forstå. - Jeg synes, at det er forkert, at de skal blande sig i noget, som kommunerne gerne vil, siger hun. Hvad nu? Mens multihuset i V. Hassing og muligvis også stien fra Hals til Bisnap ikke bliver til noget, så opfordrer Bent Sørensen også skolefolkene i Hou og Hals til endnu ikke at klappe alt for meget i hænderne, for selv om disse to skolerenoveringer formentlig vil komme med på 2005-budgettet sammen med den anlægsmæssige førsteprioritering, skolerenoveringen i Gandrup, så påpeger borgmesteren også, at der fra kommunal side lige skal regnes på, hvad kommunen reelt har råd til næste år på anlægssiden. I disse beregninger indgår også spørgsmålene om den fortsatte byforskønnelse på Springvandspladsen i V. Hassing og den årlige trafiksikringspulje. Det er begge millionprojekter og derfor også projekter, som Indenrigsministeriet officielt skal godkende. Og Bent Sørensen havde i går ikke overblik over, hvorvidt disse projekter også kan få lov til at nyde fremme i 2005 som ønsket. Læs mere nedenfor

Forsiden