Lokalpolitik

Ministerium ser på borgmester-fest

Lufthavns betaling af borgmester Henning G. Jensens fødselsdagsfest til øverste instans.

Lufthavns betaling af borgmester Henning G. Jensens fødselsdagsfest til øverste instans. Arkivfoto Michael Bygballe

Lufthavns betaling af borgmester Henning G. Jensens fødselsdagsfest til øverste instans. Arkivfoto Michael Bygballe

Det bliver op til Indenrigsministeriet at afgøre, om det var i orden, at Aalborg Lufthavn betalte for sin bestyrelsesformand, Aalborg borgmester Henning G. Jensens (S), 60 års fødselsdagsfest 18. marts i år. En reception, der løb op i en pris af 80.000 kroner. Dermed skal lufthavnens afholdelse af festen nu behandles af en offentlig tilsynsmyndighed for tredje gang. Kontorchef Morten Engberg fra Folketingets Ombudsmand oplyser, at sagen er overdraget til Indenrigsministeriet. Det er blandt andet sket, fordi ministeriet udstikker fremtidig praksis på dette område, og ministeriets afgørelse kan få principiel betydning. Samtidig er ministeriet øverste tilsynsmyndighed for kommunerne og ekspert, når det handler om kommunalretlige regler, som det gør i denne sag. - Derfor er det meget naturligt for ombudsmanden at inddrage Indenrigsministeriet, forklarer Morten Engberg. Gaveregler overtrådt Det er forhenværende redaktør Bent Øberg, der klagede over fødselsdagsreception til Statsforvaltningen. Han mener, at Henning G. Jensen har overtrådt gavereglerne for offentlige ansatte ved at lade Aalborg Lufthavn, der er ejet af en række nordjyske kommuner, betale de 80.000 kroner for fødselsdagsreceptionen. Men i slutningen af september sagde Statsforvaltningen god for festen og afviste klagen. Receptionen var nemlig ikke alene en fødselsdagsfest, men også et pr-arrangement for lufthavnen med fremvisning af dens nyeste faciliteter. I følge Statsforvaltningen kan et kommunalt fællesskab som lufthavnen lovligt kombinere pr-aktiviteter med fejring af sin bestyrelsesformand, hvorimod en fest alene for formanden ville have været ulovlig. Klagede til Ombudsmanden Men Bent Øberg stillede spørgsmål ved, om der reelt var et pr-arrangement og fandt formuleringerne i Statsforvaltningens afgørelse så vage, at han valgte at indbringe sagen for også Folketingets Ombudsmand. Han har også set på Statsforvaltningens afgørelse, som har givet endnu en grund til at bære sagen videre til Indenrigsministeriet. Statsforvaltningen har i sin afgørelse nemlig holdt sig til to uskrevne regler - to såkaldte ulovbestemte regler - der handler om niveauet for afholdelse af receptioner, og om regler for kommunale virksomheders brug af markedsføring. Og det er Indenrigsministeriet, der udstikker fremtidig praksis på dette område. - Indenrigsministeriet kan behandle sager, der har principiel eller generel betydning, også derfor har vi videregivet sagen til rette myndighed, oplyser Morten Engberg. Han tilføjer, at såfremt Bent Øberg er utilfreds med Indenrigsministeriets afgørelse, har han mulighed for atter at indklage sagen for Folketingets Ombudsmand.