EMNER

Ministerium skal se på præstesag igen

HJØRRING:Ombudsmanden har bedt Kirkeministeriet om igen at se på sagen om den fyrede præst i Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat, Mette Villads Christensen, der via sin advokat Klaus Antonsen har klaget over fyringen til Ombudsmanden. Årsagen er, at der er kommet nye oplysninger i sagen, som Kirkeministeriet ikke havde, da de traf deres beslutning. - Ombudsmanden har derfor bedt ministeriet se på de nye oplysninger og overveje, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af afskedigelsessagen, lyder det fra Ombudsmanden via hans hjemmeside. De nye oplysninger går på, at en af de personer, der ifølge fyringsindstillingen skulle have haft problemer med Mette Villads Christensen, ikke er enig i den måde, det er fremstillet på i sagen. I en samtale med Klaus Antonsen, som advokaten har sendt et referat af til Ombudsmanden, betegner personen det som bagateller og som mindre misforståelser. Vedkommende har heller ikke selv klaget over præsten, men er ifølge referatet blevet kontaktet af provsten. - Jeg havde opfordret Kirkeministeriet til at undersøge udsagnet, men det gjorde de ikke. Derfor gjorde jeg det selv. Det er min opfattelse, at provsten ikke i sin indstilling loyalt har gengivet sin samtale med personen, men har dramatiseret udsagnene, siger Klaus Antonsen. Tillagt udsagn vægt Kirkeministeriet har tillagt vidnets udsagn vægt i fyringen. Det indgår som en af flere begrundelser. Nu er sagen foreløbig ude af Ombudsmandens hænder. Mette Villads Christensen må afvente et nyt svar fra ministeriet, som hun så igen har mulighed for at indklage til Ombudsmanden. Samtidig er der også kommet afgørelse i en anden klagesag, nemlig en sag fra sidste år, hvor Mette Villads Christensen klagede over, at Kirkeministeriet ikke ville give hende aktindsigt i sin egen fyringssag. Ministeriet mente, det skulle vente, indtil præsten blev indkaldt til en partshøring. "Meget kritisabel" Her kalder Ombudsmanden Kirkeministeriets behandling af sognepræstens anmodning om aktindsigt "meget kritisabel". - Forvaltningslovens regler om aktindsigt og partshøring sikrer borgerne to helt grundlæggende – men forskellige – rettigheder, og derfor er det meget vigtigt, at myndighederne tager stilling til disse spørgsmål hver for sig. I forvaltningsloven er der også særlige regler for, hvor hurtigt en myndighed skal behandle en anmodning om aktindsigt, og de regler indebærer, at en myndighed ikke bare kan udskyde en anmodning om aktindsigt til en eventuel senere partshøring, siger Ombudsmanden. I denne sag sker der ikke mere, end at Kirkeministeriet får kritik, eftersom præsten har fået materialet. Mette Villads Christensen er glad for udfaldet: - Jeg er da glad og taknemmelig for det, siger hun.