Ministersvar giver dyrere ældreboliger

Folketingsmedlem for DF afviser at have lavet politisk selvmål

HASSERIS:Et spørgsmål til erhvervs- og boligminister Bendt Bendtsen (K) om finansiering af møbler til et fællesareal på et plejehjem giver nu bagslag for beboerne i nogle ny ældreboliger, som bliver opført i Hasseris. Huslejen i de ny boliger bliver nemlig nu noget højere end planlagt. Svaret fra ministeren har været, at møblerne ikke må indgå i anskaffelsessummen for ældreboliger, der bliver etableret efter loven om almennyttigt boligbyggeri. Resultatet bliver, at kommunen nu kræver, at møblerne bliver betalt over driften. Spørgsmålet til ministeren kom fra Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti, der både er byrådsmedlem og Folketingsmedlem. Hun havde hæftet sig ved, at omkostningerne til møblerne på fællesarealet forhøjede den månedlige husleje for et projekt i Kærby. Den løsning, kommunen nu vælger, bliver endnu dyrere for de ældre. Anita Knakkergaard afviser dog, at hendes spørgsmål til erhvervsministeren var et politisk selvmål. - Kommunen har tidligere dækket den type omkostninger, og det kunne den fortsætte med. Men ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard har så travlt med at spare. En anden mulighed ville være, at kommunen afventede det beboerdemokrati, der jo skal være i et almennyttigt byggeri. Så kunne beboerne selv afgøre, om de ønskede møblerne. I andre kommuner er der eksempler på, at beboerne fra deres tidligere hjem har taget møbler med til fællesarealerne, og det vil jo også være en billigere løsning, siger Anita Knakkergaard. 85 kr. dyrere For en snes ny ældreboliger på Thulebakken kommer der en forhøjelse af huslejen med 85 kroner om måneden i forhold til, hvis det havde været lovligt at tage finansieringen over anlægsudgiften. Kommunens tekniske forvaltning har hos Bolig- og Erhvervsstyrelsen bedt om at få en afklaring af forholdene omkring finansiering af møbler til fællesarealer. - Men indtil det sker, er vores løsning, at møbler og inventar til fællesarealerne indgår i driften. Den fremgangsmåde er der enighed om i ældre- og handicapudvalget. Men på den måde sker finansieringen via nogle lån, der er dyrere, end hvis vi havde klaret det over anlægsudgifterne, siger ældre og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K). Det er Hasseris Boligselskab, der skal stå for opførelsen af boligerne på Thulebakken i Hasseris. Den reelle husleje for de ca. 20 boliger bliver omkring 5000 kroner om måneden, men for en almindelig pensionist vil udgiften efter boligydelse komme ned på omkring 1400 kroner. Ældre- og handicapudvalget har godkendt økonomien i projektet og dermed også den forøgede husleje. Derimod ville udvalget ikke godkende, at ansskaffelsessummen for servicearealer til personalet stiger med over 70.000 kroner i forhold til boligselskabet oprindelige budget. I sidste måned slog erhvervsministeren fast, at det ikke er lovligt at lægge omkostningerne til møbler til fællesarealerne ind i anskaffelsessummen. - Hvis Anita Knakkergaard med sit spørgsmål til erhvervs- og boligministeren har ønsket at sikre en billigere løsning for beboerne, så mener jeg, at der har været tale om et selvmål, lyder det fra ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard. Ja fra to udvalg Et enigt ældre- og handciapudvalg har godkendt, at udgifterne til møblerne lægges på driften, og også byrådets tekniske udvalg har sagt god for økonomien i projektet. Også godkendelsen i teknisk udvalg var enstemmig. I teknisk udvalg har Anita Knakkergaards partifælle Tommy Eggers Hansen i øvrigt også sæde. Anita Knakkergaard kan som byrådsmedlem kræve sagen taget op i byrådet. Men den brede opbakning til løsningen med at lægge udgiften på driften, anser hun det dog for håbløst at gå videre. -Hvis du var medlem at teknisk udvalg havde du så stemt imod? -Nu er jeg ikke medlem af udvalget, men hvis sagen kom i byrådet, ville jeg stemme imod. Tommy Eggers Hansen mener derimod, at teknisk udvalg og ældre- og handciapudvalget har truffet den rigtige beslutning: - Jeg mener ikke, at vi kunne sige, at sagen skulle lægges ud til en beboerdemokratisk afgørelse. Fra starten er der ikke noget beboerdemokrati, og det ville betyde, at de ældre skulle starte med at have et fuldstændigt tomt lokale, siger Tommy Eggers Hansen.