EMNER

Ministerudtalelse kun spøg?

VU’er Søren Greve forholder sig (21.3.) alene til omstændighederne, hvorunder Brian Mikkelsens mail blev offentliggjort, og undgår derved at tage stilling til indholdet.

Christian Nissen kunne ikke i 2003 offentliggøre mailen, da den ikke var stilet til ham. At han nu gør det, er for at give et eksempel på hvor massivt, man fra regeringens side søgte at påvirke indholdet af udsendelserne i DR. Grunden til at man ikke i 2003 specielt reagerede på netop denne mail var, at den kun var een ud af en strøm af henvendelser med præcis samme budskab. Også statsminister Anders Fogh Rasmussen undgår at tage stilling til selve indholdet i mailen, dels ved at henvise til at den refererer fra et lukket ministermøde, dels ved at sige, at emnet ikke har været drøftet i regeringen. B.M. refererer fra det uformelle (åbne?) morgenmadsmøde og muligvis også fra det formelle lukkede ministermøde samme dag. B.M. havde ifølge mailen orienteret statsministeren om, at han havde en fortrolig dialog med formanden for DR’s bestyrelse venstremanden Jørgen Kleener om ”tingenes tilstand”. Hvilket selvfølgelig ikke kunne gøres, uden også at fortælle fra ministermøder. Hvis Anders Fog-Rasmussen havde haft indvendinger mod dette, ville B.M. ikke kunne have skrevet i mailen som han gjorde. Statsministerens godkendelse af dialogen binder B.M. til referere pinligt korrekt. Derfor ville B.M. ikke kunne have taget Per Stig Møllers udsagn om, at man burde privatisere DR i stedet for TV 2 med, når han skulle gengive regeringens holdning, hvis der kun havde været tale om en spøgefuld bemærkning. Brian Mikkelsen har heller ikke, når han har været interviewet om mailen fremført, at udenrigsministerens udtalelse var sagt som en spøg.