Lokalpolitik

Ministre kun talsmænd?

Hvor hurtigt kan det lade sig gøre før en minister bliver den forlængede arm for embedsmændene i ministerierne?

Det kunne jeg ikke lade være med at spørge mig selv om, da jeg så landdistrikternes nye minister, Carsten Hansen, i "Avisen.dk" udtale sig om statslige arbejdspladser til provinsen. Ifølge avisen har Hovedstaden 80.341 statslige arbejdspladser, mens eksempelvis Nordjylland har 17.392. Carsten Hansens kommentar hertil er, at der ikke skal flyttes statslige arbejdspladser ud af Hovedstaden. I stedet skal der satses på energi-, klima- og turistområderne i Udkantsdanmark. Det er muligt, at det er for meget at forvente, at Nordjylland skal have omkring en tredjedel af de statslige arbejdspladser i forhold til Hovedstaden - som befolkningsantallet i sig selv kunne tilsige - men det var min forventning, at vi med den nye landdistriktsminister havde fået en minister, der så tingene fra en helt anden vinkel end Hovedstadens. Desværre indeholder regeringsgrundlaget fra oktober 2011 ikke markante synspunkter eller holdninger orienteret mod blandt andet Nordjylland. Under "Aktiv hjælp til yderområderne" kan man læse:"Nogle af de yderste egne af Danmark er præget af stagnation og tilbagegang. Der skal også skabes en positiv udvikling i yderområderne. - Det er samtidig afgørende for udviklingen i yderområderne, at landbrugets økonomi stabiliseres, så erhvervslivet fortsat kan bidrage til beskæftigelsen i udkantsområderne". Det var såmænd det! Jeg må indrømme, at jeg havde forventet, at det var gået op for vores politikere i Folketinget - også de politikere, der danner regering - at vi har nogle ganske store udfordringer i blandt andet Nordjylland. Udfordringer, der er blevet større efter kommunalreformen og finanskrisen. Det går fint for Aalborg, men det øvrige Nordjylland har ikke meget at være begejstret for. Vi mangler arbejdspladser for uddannede og ressourcestærke borgere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle lokalsamfundene. Og det er her, at statslige arbejdspladser kan gøre en stor forskel, for eksempel til at sikre, at der også er arbejde til ægtefæller, der eksempelvis søger et ingeniørjob på Mors. Den tidligere regering havde i sit regeringspapir fra september 2010, "Danmark i balance i en global verden", besluttet sig for "som udgangspunkt fortsat (at) placere nye statslige institutioner uden for hovedstaden samt tage regionale hensyn ved effektiviseringer af eksisterende arbejdspladser." Jo, jo, jeg er også bekendt med, at hverken før eller efter september 2010 foretog den tidligere regering sig noget. Der var ellers i den grad lejlighed til det flere gange! For eksempel da Arbejdsdirektoratet og SU-styrelsen blev nedlagt, da Fødevareministeriet sammenlagde tre styrelser eller da Slots- og Ejendomsstyrelsen skulle flyttes ud af centrum i København. Hvem var det mon, der afgjorde, at regeringsbeslutningen fra september 2010 alligevel ikke var det papir værd, som det var skrevet på? Ja, vi kan jo kun gætte! Den nye regering ønsker åbenbart ikke at gøre det bedre for Udkantsdanmark end den foregående. Regeringsgrundlaget er særdeles tyndt med hensyn til regeringens tilkendegivelser og ønsker om at gøre noget for Udkantsdanmark. Alligevel må jeg indrømme, at jeg i forbindelse med at der blev udnævnt en minister for landdistrikter begyndte at glæde mig til, at der nu også ville blive taget fat på de statslige arbejdspladser i Hovedstaden. Jeg forventede, at vi fik en minister, som havde viden om og indsigt i de problemer, som vi oplever i det såkaldte Udkantsdanmark. Carsten Hansen giver udtryk for, at der skal være sammenhæng mellem bopæl og arbejdsplads. Ja, lige netop. Men konklusionen er ikke, at derfor skal der ikke flyttes statslige arbejdspladser ud af Hovedstaden. Pointen er, at det jo lige præcis er derfor at der skal flyttes statsarbejdspladser ud af Hovedstaden - medmindre ministeren da ønsker at affolke store dele af Danmark. Det er selvfølgelig fint at pege på turisme, klima- og energiområderne, som noget vi skal lade os stille tilfreds med. Det er luftsteg og vindfrikadeller! Vi er i Nordjylland særdeles opmærksomme på mulighederne på turismeområdet og klima og eneergiområderne, men vi kan ikke vente på udviklingen af arbejdspladser! Vi har et velfungerende universitet i Aalborg. Det er vi rigtig glade for og hele Nordjylland bakker op om det. Men når de studerende lærer Aalborg og Nordjylland at kende, er det også vigtigt, at vi efter studierne kan tilbyde dem beskæftigelse i Nordjylland - for vi har brug for dem. Og det er her, at statslige arbejdspladser kommer ind i billedet. Statslige arbejdspladser er vigtige for at understøtte erhvervsudviklingen i Nordjylland og for at gøre Nordjylland til et helt, sammenhængende og attraktivt område for virksomheder og for borgerne. Vi er i gang med at tømme vores mange lokalområder for ressourcestærke borgere på grund af alt for mange centralistisk orienterede beslutninger, som ikke er til gavn for den danske befolkning. Det skal der laves om på og meget hurtigt! Lad os få gang i udflytningen af de statslige styrelser. Lad ikke et overgangsproblem overskygge den rigtige beslutning. Lad det ikke være op til embedsmændene at afgøre, om det er muligt. Det er det! Vi skal nok i Nordjylland sørge for, at der bliver taget godt imod styrelserne. Lad det ikke være symbolpolitik, når de tre ledere af de regeringsbærende partier har besluttet sig for at udpege en minister for landdistrikter. Kære statsminister, økonomi-og indenrigsminister og udenrigsminister:Giv ministeren for landdistrikter opbakning til, at han kan handle. Nu!