Lokalpolitik

Ministre kun talsmænd?

UDKANT:Hvor hurtigt kan det lade sig gøre før en minister bliver den forlængede arm for embedsmændene i ministerierne? Det kunne jeg ikke lade være med at spørge mig selv om, da jeg så landdistrikternes nye minister, Carsten Hansen, i "Avisen.dk" udtale sig om statslige arbejdspladser til provinsen. Ifølge avisen har Hovedstaden 80.341 statslige arbejdspladser, mens eksempelvis Nordjylland har 17.392. Carsten Hansens kommentar hertil er, at der ikke skal flyttes statslige arbejdspladser ud af Hovedstaden. I stedet skal der satses på energi-, klima- og turistområderne i Udkantsdanmark. Det er muligt, at det er for meget at forvente, at Nordjylland skal have omkring en tredjedel af de statslige arbejdspladser i forhold til Hovedstaden - som befolkningsantallet i sig selv kunne tilsige - men det var min forventning, at vi med den nye landdistriktsminister havde fået en minister, der så tingene fra en helt anden vinkel end Hovedstadens. Desværre indeholder regeringsgrundlaget fra oktober 2011 ikke markante synspunkter eller holdninger orienteret mod blandt andet Nordjylland. Under "Aktiv hjælp til yderområderne" kan man læse:"Nogle af de yderste egne af Danmark er præget af stagnation og tilbagegang. Der skal også skabes en positiv udvikling i yderområderne. - Det er samtidig afgørende for udviklingen i yderområderne, at landbrugets økonomi stabiliseres, så erhvervslivet fortsat kan bidrage til beskæftigelsen i udkantsområderne". Det var såmænd det! Jeg må indrømme, at jeg havde forventet, at det var gået op for vores politikere i Folketinget - også de politikere, der danner regering - at vi har nogle ganske store udfordringer i blandt andet Nordjylland. Udfordringer, der er blevet større efter kommunalreformen og finanskrisen. Det går fint for Aalborg, men det øvrige Nordjylland har ikke meget at være begejstret for. Vi mangler arbejdspladser for uddannede og ressourcestærke borgere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle lokalsamfundene. Og det er her, at statslige arbejdspladser kan gøre en stor forskel, for eksempel til at sikre, at der også er arbejde til ægtefæller, der eksempelvis søger et ingeniørjob på Mors. Den tidligere regering havde i sit regeringspapir fra september 2010, "Danmark i balance i en global verden", besluttet sig for "som udgangspunkt fortsat (at) placere nye statslige institutioner uden for hovedstaden samt tage regionale hensyn ved effektiviseringer af eksisterende arbejdspladser". Jo, jo, jeg er også bekendt med, at hverken før eller efter september 2010 foretog den tidligere regering sig noget. Der var ellers i den grad lejlighed til det flere gange! For eksempel da Arbejdsdirektoratet og SU-styrelsen blev nedlagt, da Fødevareministeriet sammenlagde tre styrelser eller da Slots- og Ejendomsstyrelsen skulle flyttes ud af centrum i København. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/ditnordjyske