Minkavler: Vi er miljøbevidste

Nordjysk pelsdyrformand frygter overilede stramninger

NORDJYLLAND:- Vi er naturligvis villige til at følge de miljøkrav og normer, som gælder i det øvrige samfund. Men samtidig skal vi også gerne have lov at være her. Børge Nielsen, formand for de cirka 700 pelsdyravlere i Nordjylland, frygter udnødvendigt hårde stramninger mod erhvervet. Det gør han, fordi SF'eren Thomas Krog har bebudet, at han vil rejse spørgsmålet om minkfarmes indvirkning på miljøet, når han efter nytår afløser sin gravide partifælle Pernille Vigsø Bagge i Folketinget. - Miljøkravene til pelsdyravlerne er i forvejen skærpet betydeligt gennem de seneste år. Lad os da nu først se, hvordan virkningen er, før myndighederne begynder at stille nye krav, siger Børge Nielsen, som selv driver en pelsdyrfarm ved Sæby med 1000 mink og 100 ræve. Børge Nielsen betragter sig selv og sine kolleger som miljøbevidste mennesker, der gerne vil passe på naturen. Inden for de seneste fem år er der lagt fast bund i stort set alle de nordjyske minkfarme, og fra 1. januar skal farmene være forsynet med gyllerender. De mindste farme har dog dispensation til at vente i to år. - Al gødningen og gyllen kommer i gylletank og mødding med fast bund eller anvendes i et biogasanlæg. Minkavlere skal ligesom andre landmænd enten have marker, hvor de kan sprede gødningen ud, eller også skal de afllevere det til et biogasanlæg. Og der føres nøje regnskab med det hele, fastslår Børge Nielsen. Han vurderer, at nye - og efter hans opfattelse - unødige miljøkrav kan betyde økonomisk nedtur for mange pelsdyravlere. - Det har ganske rigtigt være en fornuftig forretning at have pelsdyr de seneste syv-otte efter en meget sløj periode. Det har betydet, at vi heldigvis har haft råd til at investere i de klare miljøforbedringer, der er sket. Men det er som om politikerne ikke kan tåle at se, at det går godt for en branche. Så skal det pludselig gøres til et problem, selv om der slet ikke er noget problem. Det var da bedre, at politikerne glædede sig over de arbejdspladser, der ligger i pelsdyrbranchen. Børge Nielsen mener - i modsætning til Thomas Krog - at det er unødvendigt med en hel masse ny forskning i, hvordan minkfarme påvirker omgivelserne. - Jamen, der er i årevis forsket i, hvordan minkavl påvirker omgivelserne. Blandt andet på statens forsøgslandbrug i Foulum, som er helt uafhængig af erhvervsinteresser. Det virker som om politikere har for lidt kendskab til de miljøforbedringer, der allerede er sket og de forsøgsresultater, der findes. På det seneste møde i amtets tekniske udvalg blev det besluttet at gennemføre en såkaldt VVM-redegørelse i forbindelse med udvidelse af to nordjyske minkfarme. Det er en vurdering af, hvilke konsekvenser udvidelserne vil have for miljøet. - For min skyld ingen alarm med den slags vurderinger, hvis amtet absolut finder det påkrævet. Udvidelser af pelsdyrfarme skal naturligvis ikke forringe miljøet, siger Børge Nielsen, som derimod finder generelle stramninger helt overflødige. - Jeg får med jævne mellemrum besøg af kommunens miljøtilsyn og er ked af, hvis jeg får en anmærkning. Og sådan er jeg sikker på, at langt de fleste af mine kolleger har det. Størstedelen af foderet til vore pelsdyr bliver jo fanget i de danske farvande, så i sagens natur er vi da interesserede i at bevare et godt havmiljø. Hvis jeg hører rygter om brådne kar i vores branche, kontakter jeg dem straks. Vi ønsker ikke at holde hånden over nogen, for det skader hele branchen.