Minkavlerne i Han Herred omstiller sig

Færre medlemmer men større bedrifter i Han Herred Pelsdyravlerforening

HAN HERRED: De markante strukturændringer i landbruget disse år slår også igennem hos pelsdyravlerne i Han Herred. Formanden for Han Herred Pelsdyravlerforening Jørgen Westergaard, Gjøl, oplyser at der efterhånden er omkring 90 aktive avlere i foreningen, der har medlemmer fra Vadum til Vester Thorup. - Da foreningen var størst, var vi dobbelt så mange, 180, fortæller han. - Tendensen er tydelig. Farmene bliver færre, men større, og der produceres flere skind i dag end nogensinde før. Dette års skinduddstilling sætter rekord med 350 bundter fra 50 avlere. I dag har en minkfarm i gennemsnit mellem 1000 og 1100 avlstæver, men en del steder arbejdes der på at danne farme med op mod 2500 tæver, der så kan brødføde to mand i stedet for en enkelt. Det giver blandt andet plads til ferie og fridage, og nye investeringer er næsten de samme, uanset antallet af dyr. - Der er skrappe miljøkrav på vej, især med hensyn til gødningshåndtering, og det kræver investeringer, der skal forrentes og afdrages. Det har fået en del mindre avlere til at stoppe, fordi det ikke kan betale sig for dem, forklarer Jørgen Westergaard. Avlerne i Han Herred kan glæde sig over et flot kvalitetsniveau, men det er der ikke noget nyt i, som overdommer Bjarne Toft sagde på udstillingen i Fjerritslev. - Det er dygtige avlere, der er i Han Herred. Især når det gælder de brune og sorte skindtyper er niveauet meget højt. Jørgen Westergaard forklarer, at de unge minkavlere ofte overtager deres forældres farm, og derfor kan de avle videre på de gode resultater, der allerede er opnået. - Priserne er ganske vist ikke alt for gode for tiden, men dog nogenlunde. Vi får omkring 200 kroner for et skind, men vi er meget afhængige af dollarkursen, da det er et internationalt marked, og den er gået nedad, konstaterer pelsdyravlernes formand. Smertegrænsen for et skind ligger omkring 175 kr. i snit, alt afhængig af virksomhedens gæld og rentebyrde, og for ikke så mange år siden var der katastrofeår med priser under 100 kr.. Så Jørgen Westergaard er rimeligt optimistisk, trods alt. - Der er en god og voksende efterspørgsel på minkskind i Kina, Rusland og Korea, og der er også stadig et marked i Sydeuropa og USA. Og rent modemæssigt bliver der arbejdet med helt nye måder at bruge skindene på, med barberede og farvede skind og utraditionelt design, fortæller han. - Der er en flok unge mennesker, der får lov til at boltre sig på vores designcenter i Vedbæk, og de tør noget.