Minkens vej til Danmark

} I 1800-tallet begyndte man at opdrætte pelsdyr i Rusland og Canada. } Interessen for pelsdyravl spredte sig hurtigt til Europa, specielt de skandinaviske lande. } Allerede i 1827 blev der etableret en rævefarm i Sverige. Starten på egentlig pelsdyravl regnes dog i dag for at være 1866 for mink og 1895 for ræv, da disse årstal kan dokumenteres med navnene på avlerne. } Pelsdyropdræt i Skandinavien blev dog først for alvor bredt etableret fra 1914, hvor Norge importerede de første sølvræve fra Canada, og i 1928 kom de første sølvræve til Danmark. } I begyndelsen af 1930'erne indførtes minken til Danmark. Grundlaget for dansk minkavl var hermed lagt. } I dag produceres der over 34 mio. minkskind på verdensplan. Den danske produktion er på ca. 12 mio. skind - altså ca. 35 pct. af verdensproduktionen. Næststørst produktion har Holland, dernæst kommer USA og de tidligere sovjetstater. Kilde: Kopenhagen Fur