Minus 1000 kr. pr. elev i dussen

For hver elev, der går i kommunens dus-ordninger skal der næste år spares 1000 kr., ligesom eleverne i folkeskolen skal have færre timers undervisning.

Det er nogle af de besparelser, der er lagt op til i budgetoplægget på skoleområdet, der dog kan varme sig lidt ved et uændret anlægsbudget. - Det er langt fra optimalt, men vi står i en situation, hvor de penge vi har til drift, de står ikke mål med de ønsker vi har til drift, og så er der ikke andre muligheder end at vi spænder livremmen ind, siger skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF). Med hensyn til, at man vil spare 1000 kr. på hver barn i dus-ordningen, hvilket i alt giver en besparelse på 6,5 mio. kr., siger rådmanden. - Helt konkret betyder det, at det rådighedsbeløb, der er til aktiviteter i dussen reduceres, og det betyder så, at der ikke er fare for fyringer i dussen. Der spares alene på aktiviteterne, og det er selvfølgelig heller ikke godt. På skoleområdet skal der spares 200 kr. pr. elev. - De skal findes ved, at man går ind og reducerer i den timedeling, der er. Vi har i dag meldt ud efter det vejledende timetal, og det bevæger vi os så væk fra og nedad mod lovens minimum. Helt konkret betyder det nye forslag om timereduktion sammen med en rammebesparelser på timetallet, ifølge rådmanden at et barn i et helt skoleforløb vil miste 90 timer ud af 7490 timer. Henrik Thomsen regner ikke med, at der skal nedlægges stillinger i form af afskedigelser. På anlægsområdet vil man næste år bruge 56,5 mio. kr. på skoleområdet, hvilket er det samme, som man havde sat af i forvejen. - Vi kunne altid bruge mange flere penge, men jeg har også gjort gældende i dag, at vi har fået et lån på 10 mio. kr. til folkeskolen, og det lån skal bruges til nye projekter, hvilket vi skal dokumentere, så der må ske noget i processen, siger Henrik Thomsen, der i øvrigt som SF'er har pakket forslaget om skattestigninger sammen. Trådløst net på skoler Som noget nyt vil man etablere trådløst netværk på skolerne, ligesom man vil bruge en mio. kr. på renovering af legepladser.