Minus for Flådestationen

Det er et stort tab for søværnet. Ubådene har haft en kolossal betydning for hele vort forsvars handledygtighed, og det mister vi nu, siger Flådestation Frederikshavns chef, kommandør Axel Fiedler.

Han er ikke i tvivl om, at det har være de næsten fire milliarder kroner i investeringer, der har fået politikerne til at slå bak. Endnu er det umuligt at kortlægge det præcise mandskabsmæssige omfang af de rokader, der nu kommer i kølvandet på forsvarsforliget. Som ventet indeholder forsvarsforliget to fleksible støtteskibe med to besætninger og én vedligeholdelsesbesætning. De placeres under 2. eskadre i Frederikshavn. Det er nyt i et eller andet omfang, men da støtteskibene afløser blandt andet de store minelæggere, er der netto ikke tale om en 100 pct. udvidelse.