Minus på 190,5 mio. hos Thy-Mors Energi

Engagementet i MidtVest Bredbånd og tab på værdipapirer har betydet stort underskud i selskabet

Thy-Mors Energi A.M.B.A. kom ud af 2008 med et underskud på 190,5 mio. kroner efter skat. Bag underskuddet gemmer der sig et urealiseret tab på værdipapirer på 43,5 mio. kr., en nedskrivning af bogført værdi af det lokale fibernet på 61,5 mio. kr., nedskrivning af værdien af aktiekapitalen i MidtVest Bredbånd m.m. på 88,0 mio. DKK, samt hensættelser til tab på indkøbt el på 16,0 mio. kroner. Som følge af underskuddet er selskabets egenkapital blevet reduceret til 757,0 mio. kroner. Ifølge bestyrelsesformand H.C. Krøyer kom selskabet ud af den primære drift under Thy-Mors Energi A/S med et underskud på 8,1 mio. kroner, hvilket han kalder for "om end ikke tilfredsstillende, så dog ikke voldsomt foruroligende". På trods af den store økonomiske lussing, engagementet i MidtVest Bredbånd har givet, mener H.C. Krøyer fortsat, at investeringen i udrulningen af fibernet var rigtig. Læs mere i Thisted Dagblad fredag